Losystem på forlandsmarsk

Brainstorm

Opgaven

For at få aktiveret elevernes passive og aktive viden om Vadehavet kan man begynde med at lave en brainstormaktivitet. Det er med til at skabe en forforståelse, der fungerer som et stillads til at bygge mere viden på. Det kan virke motiverende for eleverne, at de oplever, at dette er et emne, som de - individuelt og i fællesskab - ved noget om.

Denne opgave kan med fordel inddrages i et målrettet arbejde med FN’s Verdensmål.

Sådan gør du

Udprint arbejdsarkene.

Til arbejdsarket ”Brainstorm på tid” skal der bruges et stopur/telefon.

Udlever og gennemgå dem med eleverne. Det kan overvejes, om alle skal have samme øvelse?

Brainstorm med landkort 
På et arbejdsark med et kort af Vadehavet skriver eleverne, hvad de ved eller kommer til at tænke på om Vadehavet og livet ved Vadehavet.

Brainstorm bobler 
På et arbejdsark er tegnet fire bobler, som overlapper hinanden. Som støtte og inspiration har boblerne overskrifter: Dyr, planter, landskab og menneskers liv – før og nu.

Eleverne skriver i boblerne, hvad de ved eller kommer til at tænke på.

Brainstorm tankekort 
På et tankekort skrives i små bobler ord eller sætninger, som eleven kender eller kommer til at tænke på om Vadehavet. Lad et ord være inspiration til det næste i rækken.

Brainstorm på tid 
I et afgrænset tidsrum, fx 3 minutter og 4 sekunder, skriver eleverne hvad de ved og kommer til at tænke på om Vadehavet. De skal skrive hele tiden. Går de i stå skal de bare skrive det samme ord flere gange til de kommer videre.
Eleverne bør gemme arkene, så de efterfølgende kan se, at de har fået større viden. Gentag eventuelt denne brainstorm som en evaluering.

Mål

Natur/teknologi
Efter 4. klasse

Kommunikation: Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger

  • Ordkendskab

Dansk
Efter 6. klasse

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer

  • Forberedelse

Biologi
Efter 9. klasse

Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi/geografi

  • Argumentation

Geografi
Efter 9. klasse

Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med geografi

  • Argumentation

Naturfag
Efter 10. klasse

Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold

  • Formidling
  • Ordkendskab
Arbejdsark

Brainstorm-bobler

Brainstorm på tid

Brainstorm tankekort

Brainstorm med landkort

Kan suppleres med følgende opgaver