Fagbog om spættet sæl

Den spættede sæl og gråsælen - lav en fagbog

Opgaven

Den lille bog ”Den spættede sæl” er lige klar til at printe herfra hjemmesiden.

Der er lavet opgaver til. 

Herefter kan eleverne lave en lille fagbog om gråsælen eller andre sæler.

Sælerne i Vadehavet er et af de dyr som tiltrækker sig størst opmærksomhed fra både børn og voksne. De indgår i en vigtig økologisk sammenhæng og er genstand for forskning og stor opmærksomhed fra befolkningen.

Opgaven kan suppleres af de andre opgaver med sæler.

Forberedelse:

 • Print ”Den spættede sæl” i et passende antal
 • Printes som ”Booklet”, så bliver den til et A5-hæfte
 • Print sælopgaverne
 • Bestil evt. et besøg på Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Print kortene til Quiz og byt, evt. på karton
 • Klip dem ud.
 • Skaf materialer til fremstilling af små fagbøger om gråsæl eller andre sæler.

Sådan gør du

”Den spættede sæl”

 • Eleverne læser bogen enten i grupper eller individuelt
 • Klassesamtale om indholdet evt. med udgangspunkt i hvad eleverne undrede sig over og hvad de vidste i forvejen

Sælopgaver:

 • Opgaverne kan laves ved at kigge i bøger, men er oplagt at lave under et besøg på Fiskeri- og Søfartsmuseet, som har et Sælarium

Quiz og byt:

 • ”Quiz og byt" er velegnet, når der skal arbejdes med viden og færdigheder. Metoden er oplagt til repetition af ordforråd eller tematisk viden. Quiz og byt fungerer godt til både store og små
 • Hver elev har et kort med et spørgsmål/ord/begreb, der skal besvares/forklares. Kortene kan laves af læreren eller eleverne. Her har vi lavet et sæt om den spættede sæl.

Strukturen ser således ud:

 • Eleverne går omkring mellem hinanden og finder en partner
 • Partner A stiller sit spørgsmål
 • Partner B svarer
 • Partner A hjælper eller roser
 • Partnerne bytter roller, så partner B spørger, og A svarer
 • Partnerne bytter kort
 • De siger farvel, finder en ny partner og starter igen fra trin 2
 • Aktiviteten fortsættes indtil læreren vurderer, at alle eleverne har haft et passende antal af kortene imellem hænderne. Udover at alle elever får formuleret både spørgsmål og bud på svar, så får de også mødt nye samarbejdspartnere, hvilket medvirker til at skabe et godt arbejdsklima i klassen.
 • Spørgsmål og svar i denne opgave bygger på "Leksikon - Den spættede sæl", som er på de bageste sider i den lille bog!

Skriv selv en lille sælbog:

 • Efter arbejdet med den spættede sæl kan eleverne evt. selv lave en lille fagbog om gråsælen. Hertil til er lavet en ”Sælordbog – Gråsælen”
 • De elever som først bliver færdige med deres kan lille fagbog, kan med fordel sættes til at forberede en omgang ”Quiz og byt” om gråsælen”.

Mål

Natur/teknologi
Efter 4. klasse

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

 • Naturen lokalt og globalt

Efter 6. klasse

Undersøgelse: Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse

 • Natur og miljø

Biologi
Efter 9. klasse

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi

 • Evolution

Dansk
Efter 6. klasse

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer

 • Fremstilling

Naturfag
Efter 10. klasse

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i naturfag

 • Undersøgelser i naturfag
 • Natur
 • Naturgrundlag og levevilkår

Perspektivering: Eleven kan perspektivere naturfag til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

 • Natur
 • Naturgrundlag og levevilkår

Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold

 • Formidling
 • Ordkendskab
Arbejdsark

Spættet sæl-bog

Quiz og byt - spættet sæl

Opgaver om sæler

Sælordbog - gråsæl

Faktaark - spættet sæl

Faktaark - gråsæl