Fødekæder i Vadehavet

Opgaven

Eleverne ser på en illustration af fødekæder fra Vadehavsområdet. De undrer sig og dette bruges til en gennemgang eller klassesamtale.

Forberedelse:

  • Print arbejdsarket med farvetryk
  • Skaf pc/stormskærm

Sådan gør du

Udlever et print af fødekædeillustrationen og evt. plancher.

Lad eleverne to og to kigge på den, mens de forbereder sig på at kunne fortælle resten af klassen, hvad de undrer sig over.

Lad eleverne efter tur fortælle, hvad de undrer sig over.

Mål

Natur/teknologi
Efter 6. klasser

Modellering: Eleven kan designe enkle modeller

  • Natur og miljø

Biologi
Efter 9. klasse

Modellering: Eleven kan anvende og vurdere modeller i biologi

  • Modellering i naturfag

Naturfag
Efter 10. klasse

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i naturfag

  • Undersøgelser i naturfag
  • Natur
  • Naturgrundlag og levevilkår

Modellering: Eleven kan anvende og vurdere modeller i naturfag

  • Natur
  • Naturgrundlag og levevilkår
Arbejdsark