FILM

Introfilm

Kort introduktion til Mit Vadehav.

Udvidede film findes her til målgrupperne: 

Film for de ældste

Vi har lavet fire små film, hver på knap 10 minutter, som er tænkt som introduktion til fire overordnede temaer om Vadehavets natur og kultur. Målgruppen er fortrinsvis skolernes mellemtrin og overbygning.

Til de tre film "Det store ta’selv bord", "Tidevand og landskab" og "Menneskets liv ved Vadehavet – før" er lavet en liste med samtaleord. Den finder du herunder. Alt efter elevernes niveau, kan man tale med eleverne om disse ord, inden eller efter de ser filmene.

Filmene er produceret for Vadehavets Formidlerforum af Tandrup Naturfilm 2010.
Redaktion: Ulrik G. Lützen, Jens Futtrup, Klaus Melbye, Søren Rask Jessen og Dorte Vind. Musik: Mads Bjørn. Speak: Jan Meesenburg.

Filmene er støttet af Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Esbjerg Kommunale Skolevæsen.

Det store ta' selv bord

Samtaleord
Rasteplads og at raste / Trækfugle / Fødekæde / Alger og kiselalger / Blinde passagerer / Oprindelige arter / Tidevand

Menneskets liv ved Vadehavet – før

Samtaleord
Jernalder / Marsk og marsklandskab / Vikingetiden / Ribe Domkirke / Dige / Havdige / ”At have diget” / Inddiget marskområde / Digebrud / ”At holde skansen” / Hvalfangst (ved Grønland) / Spæklag / Trankogeri / Svalbard / Folkedragt / Krigen 1864 / Eksporthavn

Tidevand og landskab

Samtaleord
Marsken / Diger / Forlandet / Højsande / Bakkeø / Vadeflade / Zahle Istiden / Hovedfjeld / Floddale / Klitter / Sandrevler / Sandfygning / Sandbanke / Slik og slikkorn / Dagligt højvande

Menneskets liv ved Vadehavet – nu og frem

Dialog
Filmen er opbygget på den måde, at man efter at have set nogle billeder, får stillet et spørgsmål. Man kan med fordel stoppe filmen efter hvert spørgsmål og lade sine elever svare

Spørgsmålene lyder:

  • Hvor bor du?
  • Vidste du at Vadehavet er et så fantastisk område, at det er blevet nationalpark?
  • Hvad vil du vise en gæst?
  • Hvordan tror du Vadehavsområdet vil se ud i fremtiden?

Film for de yngste

Se Strandskaden Skalle og Præstekraven Pelle fortælle om Vadehavet i tre korte film.

Skalle og Pelle giver en introduktion til Vadehavet

Se en kort film om Vadehavet som introduktion til et videre forløb. Efter filmen er set, kan I tale om, hvad fuglene spiser og hvordan de lever. Mon børnene ved at tidevandet kommer og går?

Skalle og Pelle - Tidevand og landskab

Se en kortfilm om dynamikken ved Vadehavet fortalt af Strandskaden Skalle og Præstekraven Pelle.

Skalle og Pelle – Dyr i Vadehavet

Se en kortfilm om livet i Vadehavet, hvor Strandskaden Skalle og Præstekraven Pelle møder andre dyr.

Faglige film

Gennem små animerede film forklares forskellige faglige emner om Vadehavet - målrettet elever i udskolingen og på ungdomsuddannelser.

Tidevand i Vadehavet

Tidevand i Vadehavet - til ungdomsuddannelser

Kiselalger i Vadehavet

Kiselalger - øvelsesvejledning til forsøg

Østers i Vadehavet

Plastik i Vadehavet

Dronefilm

Se små film fra Nationalpark Vadehavet optaget med drone og timelapse.

Verdensarvsfilm

Den danske del af Vadehavet er kommet på UNESCO's liste over verdensarv – i selskab med Egyptens pyramider og Grand Canyon i USA.

Hvorfor er Vadehavet Verdensarv?

Kaldet fra Vadehavet

Flere film på YouTube

Nationalpark Vadehavet producerer løbenede film om landskabet, dyrelivet og kulturen i nationalparken.

Nationalpark Vadehavets YouTube-kanal

Kan du ikke se nogen film på denne side, er det fordi du ikke har accepteret alle cookies. Sidens bokse linker nemlig til YouTube. Du får filmene frem ved at slette din cookie-historik på Mit Vadehav og acceptere alle på ny.

Beklager ulejligheden - vi arbejder på en smartere løsning på sigt.