Filtklyde

Filtning af Vadefugle

Opgaven

Lav vådfiltede billeder eller stolehynder af vadefugle og lær om, hvorfor uld kan filte efter en inspirationstur til Vadehavet. Hjemme på skolen kan eleverne læse om fuglenes levevilkår på faktaark,  og tilegne sig viden om uldens egenskaber og forarbejdningen af denne.

Forberedelse:

Print faktaark om vadefugle og fakta om uld

Skaf:
Råuld eller hvid/lys grå karteflor
Farvet karteflor
Bambusmåtter
Sæbespåner
Piskeris
Evt. lupper og karter

Book evt. en naturvejleder.

Sådan gør du

Lad eleverne læse om vadefuglene på faktaarkene og kig måske på udstoppede fugle. Tal med eleverne om fuglenes farver, næbbets form og benenes længde, så de er forberedte på turen til Vadehavet.

Under besøget

Tegn eller tag billeder af de fugle, som I ser. Læg igen særligt mærke til fuglenes farver, næbbets form og benenes længde.

Efter besøget

Lad eleverne vælge, hvilken fugle de vil filte et billede med. Læs evt. faktaarkene igen.
Derefter designer elevernes ud fra deres idéskitser det endelige billede. 

Læs arket med Fakta om uld og kig nærmere på råulden gerne gennem lup. Sammenlign evt. med et menneskehår.
Følg arbejdsgangen til Filtning af vadefugle og planlæg materialeforarbejdningen.
Det er godt at lave udendørs, da det sviner en del.

Man kan også vælge at nålefilte fuglen på det vådfiltede stykke bagefter.

Mål

Håndværk og design
Efter 3./4./5./6. klasse

Håndværk – forarbejdning: Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer

  • Teknikker

Håndværk og design (Valgfag)
Efter 8./9. klasse

Håndværk – forarbejdning: Eleven kan målrettet og sikkert anvende værktøjer, redskaber og maskiner til forarbejdning af materialer

  • Teknikker

Håndværk – materialer: Eleven kan selvstændigt forarbejde mangeartede materialer i forhold til produktets funktion og udtryk

  • Materialeforarbejdning
Arbejdsark

Filtning af vadefugle - arbejdsgang

Får ved Vadehavet - hårsæk og uldfiber

Faktaark om uld

Faktaark - Strandskade

Faktaark - Storspove

Faktaark - Præstekrave

Faktaark - Klyde

Faktaark - Islandsk ryle