Rødspætte

Fisk på spil - Rødspætte og ulk

Opgaven

Eleverne lærer om dyrelivet i Vadehavet med fokus på rødspættens og ulkens tilpasninger. Dette gøres i et brætspil med spørgsmål som produceres af eleverne ved hjælp af oplysninger evt. fra faktaarkene. I denne opgave skal eleverne producere spørgsmål til et brætspil om ulken og rødspætten.

Forberedelse:

Print:
(Antal print er udregnet efter en klasse med 7 x firemandsgrupper)

7 Spilleplader (gerne A3)
8 Spilleregler (med mindre læreren forklarer reglerne for klassen)
7 Ark chancekort (klippes evt. ud af elever)
7 Ark skabeloner til spørgsmålskort (klippes evt. ud af elever)
14 Faktaark Rødspætte
14 Faktaark Ulk

Skaf:
Farver/tuscher
6 terninger

Sådan gør du

Klassesamtale
Start med en fælles klassesamtale ud fra billederne af ulken og rødspætten. Baggrundsviden til dette kan læreren læse i faktaarkene til dette forløb samt nedenstående skema, hvor nogle af de vigtige forskelle er ridset op. Eleverne byder ind med, hvilke forskelle og ligheder de umiddelbart kan se på de to fisk, og hvad dette har af betydning for deres levevis. (Se det medfølgende stikordsark.)

Evt. ubesvarede spørgsmål fra samtalen danner grobund for undersøgelse i det næste.

Læsning af faktaark
Eleverne skal i grupper af fire læse faktaarkene om rødspætten og ulken for at få mere viden om de to fisk og deres tilpasninger. Evt. ved rollelæsning (se arbejdsark herom):

 • Elev 1 = oplæser
 • Elev 2 = referent
 • Elev 3 = ordforklarer
 • Elev 4 = multimodallæser 

Lave spørgsmål og søge mere information
Klassen deles i fire grupper med én elev fra alle læsegrupper i hver. Eleverne skal i disse grupper producere spørgsmål om rødspætten og ulkens tilpasninger til Vadehavet ud fra det, de ved indtil nu fra faktaark og klassesamtale, samt evt. videre informationssøgning. Der laves mindst et spørgsmål pr. elev i gruppen. Hver gruppe arbejder med ét af de fire emner fra klassesamtalen:

 • Fiskenes udseende
 • Beskyttelse mod fjender
 • Fødesøgning
 • Ynglebiologi

Her er der mulighed for at differentiere, da emnerne stiger i sværhedsgrad.

Mind eleverne om at der ikke må være spørgsmål, hvor svaret er tal eller ja/nej. Lav hellere spørgsmål der kræver en forklaring og starter med hv-ord.

Mens læreren kopierer gruppernes spørgsmål, kan eleverne udfylde spillepladen med tegninger af de dyr og planter, som de har læst om, samt læse spilleregler for hinanden.

Spille brætspillet
Eleverne spiller nu brætspillet i de firemandsgrupper, som de læste faktaarkene med. Dermed vil der være ”eksperter” på alle spørgsmål i alle grupper.

Spilleregler til læreren
Eleverne skal forestille sig, at de er dykkere, der skal udforske livet i havet. Eleverne skal prøve at svare rigtigt på spørgsmålene ved at samarbejde, så de skal spille sammen to og to mod et andet par.

Det yngste hold starter med at slå med terningen.
Lander man på et

 • lyseblåt felt så sker der ingenting
 • rødt felt så skal man trække et chancekort, og gøre som der står
 • mørkeblåt felt så skal modstanderen trække et spørgsmålskort og læse højt.

Hvis man svarer rigtigt må man slå igen. Et hold må dog kun få to slag pr. tur, derefter går turen videre. Hvis man svarer forkert, bliver man stående, og når det rigtige svar er læst højt, går turen videre.
Spillet er færdigt, når første hold er i mål.

Mål

Natur/teknologi
Efter 4. klasse

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

 • Naturen lokalt og globalt

Efter 6. klasse

Modellering: Eleven kan designe enkle modeller 

 • Natur og miljø
Arbejdsark

Skabelon spørgsmålskort

Rollelæsning - fisk

Havbund

Chancekort

Faktaark - rødspætte

Faktaark - ulk