Huse ved Vadehavet

Huse ved Vadehavet - Undersøg

Opgaven

Undersøg byggematerialer hjemme hos dig selv og sammenlign det med byggeri fra omkring år 1634 og vikingetiden.

Sådan gør du

Forberedelse:

 • Eleverne skal have undersøgt deres hus hjemme

Print:

 • Arbejdsark

Forklar opgaven ”Undersøg byggematerialer hjemme hos dig selv” og lad eleverne løse opgaven hjemme.

 • Snak med udgangspunkt i elevernes undersøgelser hjemme
 • Spørg om der var nogen, der fandt noget, der ikke var bygget af ting fra naturen? Spørg om der var nogen, der fandt ting, hvor der var brugt komøg? Strå?

Dette danner udgangspunkt for en forståelse for forskellen på byggematerialer før og nu. Det er tid til at kigge på, hvad huse blev bygget af for 400 år siden og for 1000 år siden i Vadehavsområdet – og hvad de kunne holde til.

 • Vis billedet ’Vikingetid’ på smartboard eller print det ud.

Lav opgaven ”Undersøg byggematerialer i vikingetiden”, hvor børnene sætter streg til rigtig svar under en fælles snak om billederne:

 • Hvad er husene lavet af? Vægge, døre, vinduer, skorsten etc.
 • Hvad kan de holde til? Stormvejr, kulde, ild, stormflod etc.
 • Snak om hvad husene kan holde til?
 • Gentag med ”Undersøg byggematerialer i tiden omkring 1634”
 • Tænk over om de kunne holde til stormfloden i 1634?

Mål

Børnehaveklasse

Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

 • Dyr og planter

Sprog: Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på

 • Fortælling

Historie
Efter 4. klasse

Kildearbejde: Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden

 • Historiske spor

Natur/teknologi
Efter 2. klasse

Kommunikation: Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

 • Ordkendskab

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

 • Teknologi og ressourcer
Arbejdsark

Hvorfor de tre tidsperioder?

Hvad byggede de huse af?

Huse ved Vadehavet - vikingetiden

Huse ved Vadehavet - omkring 1634

Huse ved Vadehavet - undersøg hjemme