Indretning

Husenes indretning

Opgaven

Med udgangspunkt i elevernes egen bolig, skal de arbejde med indretning og dennes betydning for livet i huset igennem tiden i Vadehavsområdet.

Der skal måles, tegnes, dramatiseres, læses og skrives.

Der lægges op til at eleverne reflekterer over sammenhængen mellem deres liv i dag og deres boligsituation i forhold til livet på andre tider.

Eleverne skal få en forståelse for forskellige behov og muligheder igennem tiden og hvordan det har betydning for indretningen og livet i boligen.

Sådan gør du

Det er en fordel at have arbejdet med opgaven:

”Husenes placering i landskabet” og  ”Hvad byggede de huse af?”

Forforståelse/brainstorm:

 • Bed eleverne om, for sig selv i stilhed, at notere, hvilke rum der er i deres egen bolig
 • Lad herefter eleverne sige det højt og skriv det så alle kan se det på tavlen, en planche el. lign

Hjemmeopgave:

 • Gennemgå målestoksforhold og hvad en grundplanstegning er
 • Forklar eleverne at de hjemme skal lave en grundplanstegning over egen bolig i fx 1:100 på ternet papir eller i et digitalt matematik tegneprogram
 • Sørg for at alle har adgang til målebånd eller tommestokke
 • Arbejde med grundplantegninger
 • Lad eleverne fortælle om og vise klassen deres tegning.

Man kan fx inddrage at eleverne skal finde grundplaner af huse på internettet og beskrive funktionerne i deres rum.

Rummenes funktion:

 • Lad eleverne i grupper beskrive funktioner i de forskellige rum
 • Lad eleverne i grupper lave små situationsbilleder fra hvert rum
 • Tag foto eller optag video

Tilbage i tiden:

 • Lad elevernes læse arbejdsarket om husenes indretning
 • Du kan vælge om eleverne skal arbejde med alle tre perioder eller om de i grupper skal tage en tidsperiode hver og efterfølgende fremlægge for hinanden
 • Eleverne skal nu, efter at have læst fagteksten, skrive en lille historie som foregår inde i en bolig fra en (eller fra alle) tidsperioderne. De må gerne illustrere.
Før besøget
 • Skaf måleredskaber og kvadreret papir
 • Skaf pc'er
 • Skaf digitalt kamera/telefoner
 • Print arbejdsarket "Husenes indretning".

Mål

Matematik
Efter 6. klasse

Geometri og måling: Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål

 • Geometrisk tegning

Efter 9. klasse

Geometri og måling: Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne må

 • Måling

Historie
Efter 4. klasse

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv

 • Familie og fællesskaber

Efter 9. klasse

Historiebrug: Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

 • Konstruktion og historiske fortællinger

Dansk
Efter 4. klasse

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer

 • Fremstilling

Efter 9. klasse

Læsning: Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst

 • Tekstforståelse

Efter 10. klasse

Læsning: Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i kontekst

 • Afkodning
 • Tekstforståelse

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til genre og situation

 • Fremstilling
Arbejdsark

Husenes indretning

Hvorfor de tre tidsperioder?