Huskespil med kroppen

Opgaven

Eleverne er brikker i et huskespil. Billederne på brikkerne er Vadehavsdyr, og eleverne skal gøre en selvvalgt bevægelse, der kendetegner dyret, når de bliver ”vendt” af spil-lederen. Huskespillet er tænkt som en repetitionsøvelse, der kan anvendes som afslutning på en Vadehavstur eller når man er tilbage i klassen og skal arbejde videre med Vadehavet og fødekæder.

Forberedelse:

  • Print: Arbejdsark - Husk 2 stk.
  • Skaf: Lim eller lamineringsmaskine og saks

Denne opgave kan med fordel inddrages i et målrettet arbejde med FN’s Verdensmål.

Sådan gør du

To elever - eller eventuelt fire, hvis man deler eleverne i to mindre grupper, udvælges til at dyste i huskespillet. De sendes lidt på afstand, så de ikke kan høre, hvad de øvrige aftaler ang. dyrenes bevægelser.
Hver af de andre elever i klassen får udleveret en huskespils-brik med et bunddyr på. Eleverne skal nu sammen med den anden elev, der har fået et kort med samme dyr, finde på en bevægelse, der passer til dyret. Der står en enkelt linje tekst på bagsiden, der kan hjælpe dem. Eks.: "Slikkrebsen tegner små stjerner i sandet, når den skraber føde til sig fra sin gang."

Når børnene har besluttet bevægelserne blander de sig, så de ikke står ved siden af deres makker med samme dyr, og stiller i op i en cirkel.
De to, der dyster i huskespil, tilkaldes nu og skiftes nu til at udvælge to børn, der skal træde frem og vise deres bevægelse.
Er der to ens bevægelser, er der et stik til spilleren, og børnene skal nu begrunde, hvorfor de har valgt den pågældende bevægelse.
Er det to forskellige bevægelser, stiller børnene sig tilbage ud i cirklen, og det er den anden spillers tur.
De børn der er blevet til et stik, skal stille sig bag ved den spiller, der har vundet stikket. Altså udgår de af cirklen.

Legen bliver ved til alle stik er fordelt mellem de to spillere.

Mål

Børnehaveklasse

Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

  • Dyr og planter

Krop og bevægelse: Eleven kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen

  • Bevægelse og leg

Natur/teknologi
Efter 2. klasse

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

  • Organismer

Efter 4. klasse

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

  • Naturen lokalt og globalt
Arbejdsark

Huskespilmed kroppen - arbejdsark