Hvad byggede de huse af?

Opgaven

Eleverne skal med udgangspunkt i en gåtur i nærmiljøet få øjnene op for byggematerialerne, deres egenskaber og brug.
Herefter undersøger eleverne, hvordan materialerne er blevet brugt gennem tiden i Vadehavsområdet.

Sådan gør du

Tag eleverne med på en gåtur i nærmiljøet. Du kan evt. aftale med en byguide.

Se på husene og deres byggematerialer. Tal om materialernes egenskaber og brug

Lad eleverne gå på jagt efter byggematerialer. De skal dokumentere fx ved at tage foto eller tegne.

Lad eleverne i grupper vælge et hus og finde/dokumentere flest mulige forskellige byggematerialer.

Tilbage i klassen skal eleverne lave en planche eller lignende, hvor de sætter et foto af huset i midten og rundt om placerer mindre fotos af materialerne. Der sættes pile, hvor de enkelte materialer er anvendt. Se arbejdsark.

I kan evt. også besøge en byggeplads. (Da det af sikkerhedshensyn kan være svært at få lov til at komme på en byggeplads, kan det anbefales, at man spørger om man må komme i en pause.)

Herefter kan I arbejde videre på forskellige måder:

  • Få besøg af eller besøg en arkitekt eller bygningsingeniør
  • Tag på museumsbesøg

Lad eleverne selvstændigt eller i grupper arbejde med, hvad husene blev bygget af. Se arbejdsark.

Før besøget
  • Planlæg en tur i lokalområdet med eller uden guide
  • Sørg for kameraer (evt. elevernes egne mobiler) eller skaf tegnebræt, papir og tegnegrej
  • Beslut hvordan I skal følge op på turen
  • Print arbejdsark

Mål

Historie
Efter 4. klasse

Kildearbejde: Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden.

  • Historiske spor

Efter 9. klasse

Historiebrug: Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

  • Historiske scenarier

Natur/teknologi
Efter 4. klasse

Perspektivering: Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster.

  • Perspektivering i naturfag

Billedkunst
Efter 5. klasse

Billedfremstilling: Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering.

  • Tegning og grafik
Arbejdsark

Hvorfor de tre tidsperioder?

Arbejdsark med historiske beskrivelser

Hvad byggede de huse af?