Hvad hedder du?

Hvad hedder du? - vendespil

Opgaven

Sprogene i de tre Vadehavslande (Danmark, Holland og Tyskland) og i England er sommetider meget enslydende. Dette skyldes bl.a. at sprogene alle udspringer fra den germanske sprogstamme, men i høj grad også grundet den megen handel og skibstrafik, der har været imellem landene langt tilbage i tiden.

Slægtsskabet mellem de fire Nordsølandes sprog bliver synliggjort med udgangspunkt i navnene på ti forskellige dyr fra Nordsøen.

Forberedelse:

  • Print arbejdsark
  • Skær dem til og fold således, at der er et dyr på den ene side og det matchende flag på den anden side
  • Spillet kan printes i farve eller sort/hvid
  • Laminer evt. kortene, så de kan bruges igen
  • Spillet kan også bruges som gruppespil.

Sådan gør du

Opdel kortene efter flag og bred dem ud på gulvet i fire tætliggende områder.
I små grupper, eller én og én, dyster eleverne nu om at tage stik. Et stik består af fire kort med det samme dyr, men fra hvert sit land.

Mål

Engelsk
Efter 7. klasse

Mundtlig kommunikation: Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk

  • Sprogligt fokus

Tysk
Efter 7. klasse

Skriftlig kommunikation: Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog

  • Læsning

Naturfag
Efter 10. klasse

Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold

  • Formidling
  • Ordkendskab
Arbejdsark

Spillekort - hvad hedder du?

Baggrundsviden om Life on the waddens

Baggrundsviden om livet på vaderne