Hvem kender kysten bedst?

Hvem kender kysten bedst?

Opgaven

Opgaven er ment som en introduktionsopgave eller evalueringsopgave.
Svarene på spørgsmålene kan ikke findes ved at læse én bestemt tekst eller kigge i en udvalgt bog. Det er meningen, at eleverne skal kunne udlede svaret ud fra den viden de har eller om Vadehavet.

  • Del eleverne op i hold og lad dem løse opgaven i fællesskab
  • Du kan også lade eleverne løse opgaven individuelt
  • Eleverne skal aktivt udvælge det mest sandsynlige svar på baggrund af en detaljeret viden omkring et emne
  • Print opgavearket og svararket ud.

Denne opgave kan med fordel inddrages i et målrettet arbejde med FN’s Verdensmål.

Sådan gør du

Mål

Historie
Efter 9. klasse

Historiebrug: Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

  • Historiske scenarier

Biologi
Efter 9. klasse

Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi

  • Argumentation

Naturfag
Efter 10. klasse

Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold

  • Formidling
  • Ordkendskab
Arbejdsark

Hvem kender kysten bedst?

Hvem kender kysten bedst? - Svar

"Vadehavets landskab" af Ulrik G. Lützen, Vadehavets Formidlerforum og Søren Rask Jessen, Naturstyrelsen