Sæler i Vadehavet

Lær om sæler ved Vadehavet

Opgaven

Har du været ved Vadehavet har du måske set sælerne på sandbankerne.
I arbejdet med denne opgave vil børnene få kendskab til den spættede sæl og gråsælen.

Begge arter yngler i Vadehavet og de er forholdsvis lette at finde. Der er opgaver til at arbejde med hjemme i børnehaven/på skolen og ude på vaden.

Der er grublebilleder, faktaark, malebogssider og fortællebog lige til at printe. Det er muligt at komme til at se sæler i naturen nogle steder ved Vadehavet eller på Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Forberedelse:

 • Print
 • Arbejdsark
 • Laminér evt. arkene
 • Skaf
 • Farver
 • Beslut, hvor I vil tage hen og book en tur med en naturvejleder.

Sådan gør du

Hjemme:

 • Læs fortællebogen Den spættede sæl Spætte og gråsælen Gråsse for børnene i børnehaven
 • Lad eleverne i skolen selv læse bogen
 • Tal om tekst og billeder i fortællebogen
 • Vis eleverne grublebillederne evt. på projektor eller print billederne. Tal om billederne ud fra den tekst, som er vedlagt opgaven
 • Suppler med viden fra faktaark og fødekædeark
Under besøget
 • Tag ud på vaden, sammen med en naturvejleder, som ved hvor sælerne tit opholder sig
 • Kig på sælerne med medbragte kikkerter, hvis I er heldige at se sæler
 • Eller besøg Fiskeri- og Søfartsmuseet, hvor der er garanti for at se sæler.
Efter besøget
 • Læs fortællebogen Den spættede sæl Spætte og gråsælen Gråsse højt igen
 • Lad eleverne i skolen selv læse bogen igen
 • Snak om tekst og billeder og lad børnene supplere med deres viden
 • Farvelæg sælerne på malebogssiden
 • Arbejd med nogle af de andre opgaver om sæler eller "Hvem æder hvem - i Vadehavet?"

Mål

Natur/teknologi
Efter 2. klasse

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

 • Organismer

Kommunikation: Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

 • Ordkendskab

Efter 4. klasse

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

 • Naturen lokalt og globalt

Kommunikation: Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger

 • Formidling
Arbejdsark

Grublespørgsmål - sæler

Grublebilleder - sæler

Grublebilleder - sæler - tekst

Svar med kroppen

Fortællebog - Gråsse og Spætte

Årshjul for den spættede sæl

Årshjul for gråsælen

Faktaark - spættet sæl

Faktaark gråsæl