Storspove og klyde

Lær om storspoven og klyden

Opgaven

Klyden er kendt for sine lange blågrå ben, sin sort-hvide fjerdragt og sit opadbøjede næb. Storspoven, som er Danmarks største vadefugl, har derimod et næb der vender nedad. Storspoven er også kendt som den store regnspove.

I arbejdet med denne opgave vil børnene få kendskab til storspoven og klyden, som man kan møde ved Vadehavet. Der er opgaver til både arbejde hjemme i børnehaven/på skolen og ude på vaden. Der er faktaark, malebogssider og fortællebog lige til at printe.
Børnene kan bruge allerede kendt viden, når de tager til Vadehavet og ser på fugle.

 • Print fortællebogen (Vælg indstillingen "Booklet", så bliver det til et lille hæfte)
 • Print faktaarkene og malebogssiderne
 • Skaf farver
 • Laminer evt. arkene
 • Skaf wc-ruller og tape
 • Beslut, hvor I vil tage hen
 • Tjek tidevandet - Ta’ på tur, når det er lavvande
 • Book evt. en tur på vaden med en naturvejleder

Sådan gør du

Før besøget
 • Læs fortællebogen "Storspoven Krumme og Klyden Skumme" højt for børnene i børnehaven
 • Lad eleverne i skolen selv læse bogen
 • Tal om tekst og billeder
 • Suppler med viden fra faktaarkene
 • lav evt. "kikkerter" af wc-ruller
Under besøget

Tag til Vadehavet og kig på fugle med wc-rullekikkerter

Lyt til Vadehavet og fuglene. Læg jer ned med lukkede øjne og lyt til Vadehavets og fuglenes lyde. Når I har lyttet er stykke tid, kan I tale om, hvem der har hørt hvad. Det kan være planter, der hvisler i vinden, lyde fra havet eller fra fugle og selvfølgelig jeres egne bevægelser

Efter besøget
 • Læs fortællebogen "Storspoven Krumme og Klyden Skumme" højt for børnene igen
 • Tal om tekst og billeder og lad børnene supplere med deres viden
 • Farvelæg fuglene på malebogssiderne.
Arbejdsark

Fortællebogen Skumme og Krumme

Malebogsside storspove og klyde

Mit Vadehav Malebog

Fuglenæb og tilpasning

Faktaark - storspove

Faktaark - klyde