Skilt med kilometerafstand til Vadehavet

Lær Vadehavsord

Opgaven

Når eleverne skal arbejde med Vadehavet er det vigtig at kende de ord, der bruges til at beskrive det. Der findes opgaver i forskellige sværhedsgrader til at arbejde med begreberne.
Denne aktivitet kan både bruges som introduktion og repetition af Vadehavsord.

Denne opgave kan med fordel inddrages i et målrettet arbejde med FN’s Verdensmål.

Sådan gør du

Denne opgave kan bruges både før og efter en tur ved Vadehavet.

Vælg nogle vadehavsord der er relevante for børnene at lære. (Se ordlisten)

Vis landskabsmodellen og tal med børnene om den.

Lad eleverne arbejde alene eller i par med arbejdsarkene. Der findes en let udgave, hvor børnene skal forklare og tegne samt en sværere, hvor der skal forklares, tegnes, skrives sætninger og sættes ordklasse på.

Brug ordkort eller ord- og billedkort.
Læg fx kortene i en stofpose hvorefter eleverne i grupper trækker et kort og forklarer med deres egne ord, hvad ordet på kortet betyder.

Lav kæmpedomino med ord og billeder, som eleverne skriver, tegner og maler på A3-papir eller karton.

Lad eleverne bytte deres kæmpedomino indbyrdes og gennemfør spil i grupper eller par.

Mål

Dansk
Efter 4. klasse

Kommunikation: Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer

  • Sproglig bevidsthed

Natur/teknologi
Efter 4. klasse

Modellering: Eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad

  • Modellering i naturfag
Arbejdsark

Lær Vadehavsord ordliste

Lær Vadehavsord ordkort

Lær Vadehavsord - ord og billedkort

Lær Vadehavsord - begrebskort svær

Lær Vadehavsord - begrebskort let

Kan suppleres med følgende opgaver