Forside af Vadehavet på tværs

Læs Vadehavet på tværs

Opgaven

Læs bogen Vadehavet på tværs. Den kan med 7.-8.klasse bruges som en introduktion til emnet.
Til 4.-5. klasse er der udarbejdet en oversigt over sammenhængen mellem bogens afsnit og opgaverne på mitvadehav.dk.

Denne opgave kan med fordel inddrages i et målrettet arbejde med FN’s Verdensmål.

Sådan gør du

Bogen kan lånes som klassesæt på CFU.

Bogen kan også købes enkeltvis eller som klassesæt på Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Mål

Natur/teknologi
Efter 6. kl.

kommunikation: Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

  • Faglig læsning og skrivning

Dansk
efter 6. kl.

Læsning: Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge

  • Tekstforståelse

efter 9. kl. 

Læsning: Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst

  • Tekstforståelse
Arbejdsark

Vadehavet på tværs og Mit Vadehav