mit dyr i Vadehavet

Mit dyr i Vadehavet

Opgaven

Eleverne skal slå med en terning, hvor der er forskellige dyr på eller forskellige antal øjne, som repræsenterer dyrene:
Slå:

  1. Sandorm
  2. Børsteorm
  3. Strandkrabbe
  4. Hestereje
  5. Blåmusling
  6. Hjertemusling

Eleven skal på vaden finde sit eget dyr og undersøge det - samt læse mere om det.

Arbejdsarket ’Mit dyr i Vadehavet’ skal efterfølgende danne rammen om arbejdet omkring dyret.

Sådan gør du

Arbejd med ’Lær om’ opgaverne med Vadehavets dyr. Børnene læser eller får læst højt fra fortællebøger om dyrene ved Vadehavet.

Under besøget

Eleverne undersøger og finder dyr med evt. Vadehavsbingo og vadeslæder.

Efter besøget

Følg op på arbejdet og lav fremlæggelser for hinanden i grupper.

Mål

Børnehaveklasse

Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

  • Dyr og planter
  • Naturnysgerrig

Natur/teknologi
Efter 2. klasse

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

  • Organismer
  • Undersøgelser i naturfag
Arbejdsark