mit dyr i Vadehavet

Mit dyr i Vadehavet

Opgaven

Børnene skal slå med en terning, hvor der er forskellige dyr på eller forskellige antal øjne, som repræsenterer dyrene:
Slå:

 1. Sandorm
 2. Børsteorm
 3. Strandkrabbe
 4. Hestereje
 5. Blåmusling
 6. Hjertemusling

Børnene skal på vaden finde sit eget dyr og undersøge det. 

Sådan gør du

Tag en tur på vaden med terninger og en forudbestemt liste over hvilket tal, der svarer til hvilket dyr. 

Før besøget

Forbered gerne besøget ved vaden med billedlotteri eller udvalgte ’Lær om’ opgaver med Vadehavets dyr. Læs fortællebøgerne om dyrene ved Vadehavet højt for børnene. 

Efter besøget

Arbejdsarket ’Mit dyr i Vadehavet’ kan efterfølgende bruges til bearbejdning af børnenes oplevelser. 

Tag også gerne en snak med børnene om: 

 • Hvor fandt de dyret? 
 • Hvordan så dyret ud? 
 • Hvad mon det spiser? 
 • Og kan den selv blive spist?
 • Hvordan bevæger det sig?