Islandsk ryle

Mit liv som trækfugl

Opgaven

Eleverne rejser som trækfugle fra deres yngleområde til deres vinterkvarter og tilbage igen. På deres trækrute kan de vinde og tabe energipoint. Målet er, at ankomme til yngleområdet med flest mulige energipoint for derefter selv at kunne ruge. Spillet er et kæmpeformat brætspil, der kan lægges ud i skolegården, i klasseværelset eller hvor det nu passer bedst. Spillet kan både spilles på tysk og dansk.

Forberedelse:

 • Print spillefelterne ud og laminer dem
 • Print passene og clips dem sammen til et hæfte. Der skal være et hæfte til hver gruppe
 • Find skrivebræt og en eller flere terninger.

Denne opgave kan med fordel inddrages i et målrettet arbejde med FN’s Verdensmål.

Sådan gør du

Læg alle spillebrikkerne ud så de danner en spilleplade (V-, S,- eller cirkelformat). Husk at tallenes rækkefølge skal være korrekt.

Del eleverne i to eller tre-mandsgrupper og udlever et ”pas” (og skrivebræt og blyant) til hver gruppe. Grupperne skal vælge hvem, der skal være spillebrik (1 person) og hvem der skal føre regnskab (1-2 personer).

Den gruppe med den yngste ”spillebrik” starter.

Lad grupperne skiftes til at slå med terningen. Når spillebrikken lander på et felt læses teksten på feltet og de to andre i gruppen sørger for at tælle energipoint og notere det i passet samt angive de ord med fed, der står på spillefeltet.

Når man er død, eller har gennemført hele rejsen, noteres resultatet på bagsiden af passet.

Man kan vælge at udlevere en terning til hver gruppe eller have en fælles terning.

Har man en fællesterning bør antallet af grupper ikke overstige fire.

Mål

Natur/teknologi
Efter 4. klasse

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

 • Naturen lokalt og globalt

Modellering: Eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad

 • Naturen lokalt og globalt

Tysk
Efter 7. klasse

Mundtlig kommunika­tion: Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog

 • Samtale

Biologi
Efter 9. klasse

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi

 • Evolution

Naturfag
Efter 10. klasse

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i naturfag

 • Undersøgelser i naturfag
 • Natur
 • Naturgrundlag og levevilkår

Perspektivering: Eleven kan perspektivere naturfag til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

 • Natur
 • Naturgrundlag og levevilkår
Arbejdsark

Mit liv som trækfugl

Pas - indre - dk

Pas - ydre - dk

Mit liv som trækfugl - tysk

Passport - aussen

Passport - innen