Nationalpark Vadehavet flag

Nationalpark Vadehavet

Opgaven

Vadehavet er nationalpark. Undersøg hvad en nationalpark egentlig er? Nogle er glade for nationalparken, andre ikke. Undersøg parternes argumenter, tag debatten op med eleverne og lad dem udtrykke sig med deres egne holdninger om nationalparker.

Sådan gør du

Introducer eleverne for begrebet ”Nationalpark”. En nationalpark omfatter nogle af Danmarks mest enestående og værdifulde naturområder og landskaber. Dvs. et område som både betyder noget for alle danskere, og som også har international betydning og vil få international opmærksomhed.

Alt efter elevernes alder, kan de selv søge oplysning i folderen, på nettet og i aviser, eller læreren kan komme med et oplæg om Vadehavet som nationalpark. Her kan man komme ind på de tre modeller for afgrænsning.

Plus- og minusliste

Lav en for (+) og imod (-) liste med argumenter. Dette kan gøres individuelt eller i grupper og til sidst samles i en fælles liste for hele klassen

Læserbreve

Introducer genren læsebrev

Læs eksempler på læserbreve

Lad eleverne skrive læserbreve med deres bidrag til debatten til den lokale avis

Paneldebat (mest egnet til 7.-8.klassetrin)

Forbered en paneldebat, hvor halvdelen af klassen er for og den anden er imod en nationalpark og nationalparkens afgrænsning

Oplæggene kan med fordel tage afsæt i "for (+) og imod (-) listerne" udarbejdet i grupper

Lad eleverne forberede korte oplæg og inviter en anden klasse som tilskuere

Før besøget

Indsaml så meget information om Vadehavet som nationalpark som muligt.

Sørg for at eleverne har computere og skaf adgang til aviser med indlæg fra nationalparkdebatten.

Mål

Natur/teknologi
Efter 6. klasse

Perspektivering: Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser

 • Natur og miljø

Biologi
Efter 9. klasse

Perspektivering: Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

 • Anvendelse af naturgrundlaget

Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biolog

 • Argumentation

Geografi
Efter 9. klasse

Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med geografi

 • Argumentation

Dansk
Efter 9 klasse

Kommunikation: Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer

 • Sprog og kultur

Efter 10. klasse

Kommunikation: Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer

 • Dialog
 • Sproglig bevidsthed

Naturfag
Efter 10. klasse

Perspektivering: Eleven kan perspektivere naturfag til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

 • Natur
 • Naturgrundlag og levevilkår

Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold

 • Formidling
 • Ordkendskab