Elever spiller quiz & byt

Quiz og Byt om Vadehavets dyr

Opgaven

I "Quiz og Byt" om Vadehavets dyr bevæger eleverne sig rundt mellem hinanden. Med små kort lærer eller repetere de navnestof på Vadehavets dyr efter en særlig struktur. Der er lavet en let og en sværere udgave.

”Quiz og byt" er velegnet, når der skal arbejdes med viden og færdigheder. Metoden er oplagt til repetition af ordforråd eller tematisk viden. "Quiz og byt" fungerer godt til både yngre og ældre elever.

Hver elev har et kort med en tegning, som de skal gå rundt og vise til kammerater,ne som skal sige hvad de ser på kortet. (Det kunne også være et spørgsmål/ord/begreb, der skulle besvares/forklares.)

Dyrenes navne kan øves med "Sno dig".

Forberedelse:

 • Print kortene til "Quiz og byt" - evt. på karton
 • Klip dem ud.

Denne opgave kan med fordel inddrages i et målrettet arbejde med FN’s Verdensmål.

Sådan gør du

Vælg om eleverne har brug for at dyrenes navne står på kortet. Hvis du vælger det, skal eleverne dække navnet med tommelfingeren, når du viser kortet frem.

 • Eleverne går omkring mellem hinanden og finder en partner
 • Partner A viser sit kort. (Hvis det er udgaven med svar på, dækkes svaret med fingeren)
 • Partner B siger navnet på dyret
 • Partner A hjælper eller roser
 • Partnerne bytter roller, så partner B viser sit kort, og A siger navnet
 • Partnerne bytter kort
 • De siger farvel og finder en ny partner - de starter igen fra trin 2
 • Aktiviteten fortsættes, indtil læreren vurderer, at alle eleverne har haft et passende antal af kortene imellem hænderne. Eleverne får øvet navnestof, og får også mødt nye samarbejdspartnere, hvilket kan medvirke til at skabe et godt arbejdsklima i klassen.

Mål

Natur/teknologi
Efter 4. klasse

Kommunikation: Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger

 • Ordkendskab

Biologi
Efter 9. klasse

Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi

 • Ordkendskab

Naturfag
Efter 10. klasse

Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold

 • Formidling
 • Ordkendskab
Arbejdsark

Quiz & Byt - arbejdsark

Quiz & Byt - svar