Spættet sæl

Sæler ved Vadehavet

Opgaven

Ved Vadehavet kan man være heldig at se sæler. De er fredet og ligger ofte på sandbanker flere steder langs kysten, når de ikke er ude for at jage føde. Sælerne er øverste led i fødekæden i Vadehavet.
Her er opgaver, som giver eleverne faktaoplysninger samtidig med, at der er lagt op til bevægelse og forundring. Opgaverne kan laves på skolen eller under et besøg ved Fiskeri- og Søfartsmuseet eller på Fanø. Opgaverne er tænkt som et forløb, men man kan selv vælge opgaver til eller fra som det passer. Denne opgave kan suppleres med de andre sælopgaver.
For at opnå større ordkendskab kan Billedlotteri, Vendespil og Quiz og byt også benyttes.

Forberedelse:
Print

 • Grublespørgsmål
 • Fortællebog
 • Evt. Grublebilleder
 • Grublebilleder - tekst
 • Faktaark
 • Svar med kroppen
 • Nøglebegreber

Kendskab til GoAnimate, Pixton eller PowToon.

Evt. App’en "Gry og Vitus – sæler på spil".

Sådan gør du

Vis og tal med eleverne om grubletegningen med talebobler for at aktivere deres forforståelse og afklare hvad de ved inden forløbet starter.

Eleverne makkerlæser fortællebogen om spættet sæl og gråsæl. De skiftes til at læse sælernes replikker, og kommer dermed igennem centrale fagord og begreber.

Læs højt eller suppler fra faktaarkene om de to sælarter.

Vis eleverne grublebillederne eller print dem. Tal om billederne ud fra den tekst, som er vedlagt opgaven.

Eleverne kan prøve at spille app’en ’Gry og Vitus – sæler på spil’.

Eleverne undersøger årshjulene for de to sælarter og sammenligner deres cyklus. Det kunne man bruge Cooperative learning strukturen TænkParDel til.

TÆNK - Eleverne kigger på årshjulene alene i 2 minutter og sættes i gang med spørgsmålet Hvad lægger du mærke til?

PAR - I par snakker eleverne om, hvad de har lagt mærke til på årshjulene. De skal skiftes til at fortælle et svar.

DEL - Nu tager de ”bordet rundt” og deler med hinanden i 4-mandsgrupper eller man deles i en klassesamtale.

Eleverne kan efterfølgende lave en tegneserie, hvor de illustrerer de to sælers cyklus med 5 billeder.

Læs historien ’Svar med kroppen’ højt for eleverne, mens de står med rimelig plads omkring sig. Opgaven er en sandt/falsk historie, hvor eleverne svarer med kroppen.

Eleverne skriver evt. dialogbaserede tekster med faktaoplysninger i fx programmet GoAnimate, Pixton eller PowToon, som bl.a. findes på skoletube.

Mål

Natur/teknologi
Efter 2. klasse

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

 • Organismer

Kommunikation: Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

 • Ordkendskab

Efter 4. klasse

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

 • Naturen lokalt og globalt

Kommunikation: Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger

 • Formidling
Arbejdsark

Grublespørgsmål - sæler

Grublebilleder - sæler

Grublebilleder - sæler - tekst

Svar med kroppen

Fortællebog - Gråsse og Spætte

Årshjul for den spættede sæl

Årshjul for gråsælen

Faktaark - spættet sæl

Faktaark gråsæl