Menneskets liv ved Vadehavet

Se film - Menneskets liv ved Vadehavet - nu og i fremtiden

Opgaven

Filmen ”Menneskets liv ved Vadehavet - nu og i fremtiden” er en introduktionsfilm på knap 7 minutter.

Denne film forholder sig til menneskets liv ved og brug af den særlige natur, som Vadehavet er set i et nutidigt og fremtidigt perspektiv. Der opfordres til refleksion over udviklingen i Vadehavsområdet, i forhold til fx turisme og nationalpark. For hvordan vil fremtiden tegne sig?

Sådan gør du

Denne film adskiller sig fra de tre andre. Filmen er opbygget på den måde, at man efter at have set nogle billeder får stillet et spørgsmål. Man kan med fordel stoppe filmen efter hvert spørgsmål og lade sine elever svare.

Spørgsmålene lyder:

  • Hvor bor du?
  • Vidste du at Vadehavet er et så fantastisk område at det er blevet nationalpark?
  • Hvad vil du vise en gæst?
  • Hvordan tror du Vadehavsområdet vil se ud i fremtiden?

Se filmen.

Filmen er produceret for Vadehavets Formidlerforum af Tandrup Naturfilm 2010.
Redaktion: Ulrik G. Lützen, Jens Futtrup, Klaus Melbye, Søren Rask Jessen og Dorte Vind. 
Musik: Mads Bjørn.
Tak til Signe Vind og Nicklas Collier.
Filmen er støttet af Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen og Esbjerg kommunale Skolevæsen.

Mål

Samfundsfag
Efter 9. klasse

Sociale og kulturelle forhold: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

  • Kultur

Biologi
Efter 9. klasse

Perspektivering: Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

  • Anvendelse af naturgrundlaget

Geografi
Efter 9. klasse

Perspektivering: Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

  • Globalisering

Naturfag
Efter 10. klasse

Perspektivering: Eleven kan perspektivere naturfag til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

  • Natur
  • Naturgrundlag og levevilkår