Bagvand

Se film - Tidevand og landskab

Opgaven

Filmen ”Tidevand og landskab” er en introduktionsfilm på knap 10 minutter. Vadehavet er et dynamisk landskab, hvor bølger og tidevand hele tiden flytter rundt med sand og mudder. Nogle steder bygges der med tiden nyt land op, mens kysten nedbrydes andre steder.
Emner som landskabsudvikling og tidevand forklares både let og overskueligt i denne flotte film, hvor du møder en række af Vadehavets naturvejledere.

Filmen er produceret for Vadehavets Formidlerforum af Tandrup Naturfilm 2010.
Redaktion: Ulrik G. Lützen, Jens Futtrup, Klaus Melbye, Søren Rask Jessen og Dorte Vind. Musik: Mads Bjørn. Speak: Jan Meesenburg.
Filmene er støttet af Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen og Esbjerg kommunale Skolevæsen.

Sådan gør du

Mål

Natur/teknologi
Efter 4. klasse

Modellering: Eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad

  • Jorden og solsystemet

Biologi
Efter 9. klasse

Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi

  • Ordkendskab

Geografi
Efter 9. klasse

Perspektivering: Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

  • Jordkloden og dens klima

Historie
Efter 9. klasse

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

  • Det lokale, regionale og globale

Naturfag
Efter 10. klasse

Perspektivering: Eleven kan perspektivere naturfag til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

  • Natur
  • Naturgrundlag og levevilkår