Strandkrabbe

Se film - Vadehavets natur

Opgaven

Se filmen ”Vadehavets natur”, som kan lånes på bl.a. undervisningscentrene. Filmen fortæller om dyrelivet på og i vaderne og om evnen til at tilpasse sig tidevandets skiftende livsbetingelser. Under en storm følger vi elementernes rasen og oplever konsekvenserne af den forhøjede vandstand. På en strand ved Rømø ligger der strandede kaskelothvaler, og længere til havs ligger sælerne på en vade og soler sig.

Spilletid er 20 minutter.

 

Forberedelse:

Skaf filmen fra skolebiblioteket, CFU eller folkebiblioteket

Sådan gør du

Mål

Natur/teknologi
Efter 6. klasse

Perspektivering: Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser

  • Jordklodens forandringer

Geografi
Efter 9. klasse

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i geografi

  • Naturgrundlag og levevilkår

Biologi
Efter 9. klasse

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi

  • Evolution

Naturfag
Efter 10. klasse

Perspektivering: Eleven kan perspektivere naturfag til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

  • Natur
  • Naturgrundlag og levevilkår