Sno dig

Sno dig

Opgaven

”Sno-dig” er et taktilt materiale til indlæring eller repetition af navnestof. 

I et hul i toppen fastbindes en snor. Denne snor skal eleverne vikle rundt om arket, så snoren går fra billede af dyret til dyrets navn.

Materialet er selvkorrigerende, idet løsningen skal følge stregerne på bagsiden af arket. 

Vi har lavet en let udgave med 3 dyrearter fra Vadehavet og en sværere med arterne hver for sig.

Du kan læse mere om dyrene i disse værker:

Havets dyr og planter - en felthåndbog
Marianne Køie, Aae Kristiansen, Susanne Weitemeyer, Gads forlag, 1999

Strandens dyr og planter - en felthåndbog
Tommy Dybbro, Danmarks Naturfredningsforening og Politikens forlag

Forberedelse:

Enten kan du:

  • Printe arket i farver
  • Folde og laminere arket

Eller også kan du:

  • Printe arket i farver på kraftigt papir/karton
  • Folde og lime arket
  • Klip hul øverst
  • Klip hakkene i siderne
  • Bind snor fast i hullet

Denne opgave kan med fordel inddrages i et målrettet arbejde med FN’s Verdensmål.

Sådan gør du

Lad evt. eleverne være med til klippe og montere ”sno dig” arkene.

”Sno dig” kan bruges til indøvning af navnestof (før eller efter et besøg ved Vadehavet), som ekstraopgave til elever, som er hurtigt færdige eller har ventetid.

”Sno dig” er et godt redskab til elever der har brug for at ”få fingrene i stoffet”.

OBS! Man starter med at tage snoren bagom "Sno dig" og sætter den i hakket ved den øverste tegning. Derpå føres snores over til navnet, der passer til tegningen, bagom "Sno dig" og op til det andet hak osv.

Mål

Natur/teknologi
Efter 4. klasse

Kommunikation: Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger

  • Ordkendskab

Biologi
Efter 9. klasse

Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi

  • Ordkendskab
Arbejdsark

Sno dig fisk 1

Sno dig fisk 2

Sno dig fugle 1

Sno dig fugle 2

Sno dig fugle 3

Sno dig gopler og pighuder

Sno dig krebsdyr

sno dig bløddyr/muslinger

Sno dig snegle og orme

Vadehavsdyr 1

Vadehavsdyr 2