Tidevand

Når I skal opleve Vadehavet, skal I tage højde for tidevandet. Cirka to gange i døgnet tørlægges store dele af havbunden. De store vadeflader er en fantastisk oplevelse.

Tidevandstabellerne viser prognoserne for høj- og lavvande. Vær opmærksom på, at vandstanden påvirkes af vinden. Hård blæst fra vestlige retninger øger vandstanden i Vadehavet.

Det kræver kendskab til tidevandet, vejret og de lokale forhold at færdes på vaderne. Vejret er omskifteligt og forskellen mellem høj- og lavvande er flere steder 1,8 meter. Vi anbefaler at I planlægger jeres tur samen med de lokale formidlere og besøgssteder.