Månen

Tidevand - forstå fænomenet

Opgaven

Denne opgave handler om at forstå hvordan fænomenet tidevand tager sig ud og hvilke kræfter der ligger bag vandets bevægelser. Der perspektiveres både til vejrets indvirkning og til andre steder end Vadehavet, hvor tidevand har en fascinerende indvirkning på natur og mennesker. Start med at se explainervideoen om tidevand i Vadehavet.

Forberedelse:

 • Print tidevandsprognosen et par dage i forvejen for den dag du vil lade eleverne arbejde med emnet 
 • Print opgaveark til hver elev/gruppe

Sådan gør du

  • Introducer klassen til begrebet tidevand
  • Lad eleverne se videoen Tidevand i Vadehavet nedenfor
  • Lad evt. eleverne læse artiklen under Baggrundsviden om tidevand
  • Lad eleverne løse opgaverne parvis eller i grupper

   

  Mål

  Faglige mål, fysik C:

  • Eleverne skal kende og kunne anvende enkle modeller, som kvalitativt eller kvantitativt kan forklare forskellige fysiske fænomener
  • Eleverne skal gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling
  • Eleverne skal kunne aflæse eksperimentelle data hensigtsmæssigt og behandle dem med henblik på at afdække enkle matematiske sammenhænge

  Faglige mål, fysik B:

  • Mekanik : kinematisk beskrivelse af bevægelse i én dimension ̶ kraftbegrebet, herunder tyngdekraft, tryk og opdrift ̶ Newtons love anvendt på bevægelser i én dimension.

  Faglige mål, fysik A:

  • Kraftbegrebet og Newtons love, herunder tryk, opdrift, gnidning og luftmodstand
  • Gravitationsloven og bevægelse om et centrallegeme

  Kernestof:

  • Jorden som planet i solsystemet som grundlag for forklaring af umiddelbart observerbare naturfænomener

  Supplerende stof:

  • Markante naturfænomener

   

  Faglige mål, matematik C:

  • Operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater af sådanne operationer

  Supplerende stof:

  • Bearbejdning af autentisk datamateriale, herunder statistisk behandling af grupperet talmateriale

   

  Faglige mål, geografi:

  • Eleven har viden om sammenhænge mellem vejrsystemer, havstrømme og klima
  • Eleven har viden om vejr og vejrfænomener
  • Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger.
  Arbejdsark

  Opgaver til gymnasieniveau om tidevand til Mit Vadehav