NaturKulturVarde

Præsentation

NaturKulturVarde er aktiv i den nordlige del af Vadehavet med Ho Bugt, Skallingen, Blåvandshuk og Varde Å som formidlingsknudepunkter.

Vores formidling er baseret på udendørs aktiviteter, og vi udbyder både obligatoriske skoleforløb til elever fra Varde Kommunes skoler samt tilbud til lejrskoler og grupper, hvor vi tilpasser vores arrangementer til den enkelte gruppes ønsker og behov.

Blandt vores tilbud finder du:

  • Obligatoriske skoleforløb - se mere på viinaturskolen.dk
  • Skjulte dyr i Vadehavets bund - med greb og spand går vi på jagt efter skjulte dyr i vadebunden
  • Marsken med dens specielle dyre- og planteliv
  • Langli - vadevandring i nationalpark og UNESCO Verdensarv - urørt natur, sæler og fugle fra Arktis
  • Natursafari og skattejagt i nationalparken, fx. med rejehov og vod på jagt i strandkanten efter hesterejer, fladfisk, og mange andre spændende dyr og planter, der lever i havet
  • Fugletræk og ringmærkning
  • Nordens guld - ravjagt på stranden
  • Vild mad i naturen - hvor vi bruger planter, fisk, skaldyr m.m. fra Vadehavet og herigennem fortæller om områdets fantastiske - og ofte skjulte - natur og historier
  • Varde Å - Vadehavets eneste tidevandsregulerede, større vandløb.

Pædagogisk profil

Vores tilbud rettet mod "Mit Vadehav" foregår for det meste med udgangspunkt fra Blåvand Naturcenter, Blåvandshuk Fyr eller Skallingen og Ho, hvis ikke andet aftales.

Vores øvrige aktiviteter spænder bredt fra førskole-tilbud til offentlige ture og events for alle målgrupper og dækker hele Varde Kommune.

Entré

Vi opkræver normalt brugerbetaling - ring og få en uforbindende snak, et tilbud og en pris.

Ingen brugerbetaling for skoleklasser i Varde Kommune, når forløbet indgår i obligatoriske forløb under ”Vi i Naturskolen”.

Kontakt
NaturKulturVarde / Vardemuseerne
75222250
Træffetid Hverdage kl. 8-16, fredag kl. 8-13