Naturstyrelsen Vadehavet

Præsentation

Naturstyrelsen Vadehavet kan tilbyde korte eller længer ture med naturvejleder. 

Turen kan gå til Vadehavet ved Vidåslusen, Hjerpsted eller Rømø.

Vores besøgssted er naturen, og den kultur der findes "derude". Naturstyrelsen har efterhånden etableret et net af "aktivitetsbaser" på vidt forskellige lokaliteter, det vi også kalder "Trædesten til naturen" som dækker de fleste naturtyper fra Vadehavet til baglandets moser og skove. Derudover kan vi ofte etablere en midlertidig "trædesten" der hvor der er et behov for det.

Vi kan hjælpe, både daginstitutioner og skoler, med at arrangere og gennemføre aktiviteter og undervisningsforløb, der foregår i Vadehavet og marsken eller aktiviteter der foregår i bag-landets natur.

Aktiviteter og forløb kan være relateret til såvel natur som kultur.

Vi tilbyder desuden sparring med eller rådgivning af pædagoger og lærere, der planlægger ture på egen hånd.

 

Eksempler på aktiviteter:

Under havets regimente - vandreture i et landskab præget af havet

I naturens medicinskab, planter i natur og kultur

Kanalfiskeri - efter livet i ferskvand

På sporet af gæs - når de flokkes i marsken

På besøg i fortiden

På havets bund - Njords gaver

Fugle, fugle og fugle

Springstav eller æ klujstach - historien om marskens natur eller store begivenheder i historien

Den der ikke vil dige må vige - når vandet kommer

Hvad havet skyller op - på sporet af livet i havet

Et land bliver til - aktiviteter med marskens planter

 

Aktiviteternes varighed kan varieres meget i forhold til de konkrete aftaler. De varierer typisk fra 2 – 5 timer. Som udgangspunkt er der ingen øvre grænse i antal personer. Grænsen bestemmes af de ressourcer vi har til rådighed eller af hvordan organiseringen tilrettelægges.

 

Entré

1.500 kr for en dag med naturvejlederen.

Kontakt
Anders Rahbek
Skovfoged
91329540
Træffetid 8-15