Vadehavs-loop

Vadehavs-loop

Opgaven

Når eleverne skal arbejde med Vadehavet er det en fordel at kende de ord eller det fagsprog, der bruges til at beskrive det. Hertil er lavet et sæt mini-puslespil og Vadehavs-loop i to sværhedsgrader. 

Minipuslespillet er tænkt som træningsopgave til loopet.

Et loop er en slags domino, hvor hver elev får et kort.

Denne aktivitet kan både bruges som introduktion og repetition af Vadehavsord.

Denne opgave kan med fordel inddrages i et målrettet arbejde med FN’s Verdensmål.

Sådan gør du

Uddel et kort til hver elev. De skal læse, hvad der står på kortet, men ikke vise det til andre. Lad evt. eleverne være sammen to og to. 

På kortet står øverst et svar og nederst et spørgsmål. Der er 20 lette og 30 svære kort i alt.
Alle kort skal deles ud. 

Eleverne står i en kreds på gulvet. Elev nummer 1 (har en lille tegning af en krabbe på sit kort) begynder med at læse sit spørgsmål op. Eleven som mener han/hun har svaret, markerer og fortæller det.
Læreren står med en kopi af alle kortene og følger med. Kun når det rigtige svar er givet, kan der forsættes. Den som har det rigtige svar (nummer 2), går videre med at læse sit spørgsmål op osv. 

Øvelsen ender med at elev 1 kommer til at svare på det sidste spørgsmål.

Mål

Dansk
Efter 4. klasse

Kommunikation: Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer

  • Sproglig bevidsthed

Natur/teknologi
Efter 4. klasse

Kommunikation: Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger

  • Ordkendskab

Historie
Efter 4. klasse

Kildearbejde: Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden

  • Sprog og skriftsprog

Geografi
Efter 9. klasse

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i geografi

  • Demografi og erhverv

Naturfag
Efter 10. klasse

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i naturfag

  • Undersøgelser i naturfag
  • Natur
  • Naturgrundlag og levevilkår
Arbejdsark

Vadehavs-loop - let

Vadehavs-loop - svær