Wadden Tide Foto Niels Linneberg

Wadden Tide

Opgaven

I denne opgave finder du undervisningsmaterialet, som blev udarbejdet i forbindelse med den stedsspecifikke skulpturudstilling ”Wadden Tide 2019”.

For at arbejde meningsfuldt med dette materiale er det ikke en forudsætning at have besøgt Wadden Tide-udstillingen, der kunne opleves i perioden 31. august - 29. september 2019 i klitterne og på stranden ved Blåvandshuk Fyr.

Materialet kan derimod ses som inspiration til og vejledning i, hvordan man kan arbejde med udstillingens temaer - bl.a. Livet på havet - i et forløb i børnehaven, folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

Skulpturudstillingen ”Wadden Tide 2019” udsprang af Kulturregion Vadehavet - et samarbejde mellem de fire vadehavskommuner Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde.

Sådan gør du

Undervisningsmaterialet er tematisk inddelt. Under hvert tema finder du de tre afsnit: Introduktion, Inspiration og Forslag til aktiviteter.
På den måde har du frihed til selv at sammensætte indhold og forløb for jeres arbejde. Bemærk, at de aktiviteter, der er beskrevet, ikke er designet til en bestemt aldersgruppe. Du kan derfor hurtigt og nemt tilpasse de enkelte aktiviteter, så du kan bruge dem alle til den aldersgruppe, du arbejder med, ligesom du kan kombinere aktiviteterne med hinanden samt involvere flere læreplanstemaer i forløbet.

I materialet samt under besøgssteder henviser vi også til andre steder, der kan være oplagte at besøge, eftersom det ikke længere er muligt at opleve udstillingen ved havet.

Print undervisningsmaterialet og vælg hvilket tema I vil arbejde med.

Arbejdsark

Uv-materiale til Wadden Tide 2019

Kan suppleres med følgende opgaver