Fortællebøger

Vi har skrevet Fortællebøger om dyr og planter. Målgruppen er børnehavebørn og elever i indskolingen. Tanken er at bøgerne bruges til en form for dialogisk oplæsning, hvor pædagogen eller læreren kan supplere med viden fra ”Fortællearkene”.

Mellemtrinselever vil kunne læse dem selv.