Ta' på lejrskole ved Vadehavet

Brug Mit Vadehav til planlægningen

Undervisningsportalen Mit Vadehav er en del af vadehavspakken og en vigtig ressource, når man skal på lejrskole i Nationalpark Vadehavet. Den er udviklet af en række af områdets dygtige formidlere og har mere end 15 år på bagen.

mitvadehav.dk finder man masser af inspiration og flere end 200 opgaver tilpasset de forskellige klassetrin. Lærere har ofte fremhævet, at deres lejrskole ved Vadehavet ikke ’kun’ bestod af en uges fede oplevelser, men at de ved at bruge Mit Vadehav kunne skabe et godt samlet forløb med forberedelse, ophold og efterbearbejdning af lejrskolen.