Nationalpark Vadehavet

 

Nationalpark Vadehavet er dansk natur i verdensklasse. Her findes et spektakulært dyreliv, og områdets betydning rækker langt ud over Danmarks grænser.

Nationalparken passer på Vadehavets mange værdier og gør det lettere at opleve dem.

Nationalpark Vadehavet har et areal på 1.459 km2, hvoraf ca. 300 km2 er landområde – sidstnævnte område udgøres primært af vadehavsøerne. Nationalparken rummer lavvandede havområder, vadeflader, sandbanker, barriereøer, tidevandsrender, klitter, marskområder og strandenge. Den strækker sig over fire kommuner: Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde.

Læs mere om Nationalpark Vadehavet