Vadehavets Formidlerforum

Mit Vadehav er udviklet af Vadehavets Formidlerforum, som er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Nationalpark Vadehavet, museer og formidlingsinstitutioner i området samt Friluftsrådet.

Forummets formål er at sikre en koordineret og sammenhængende formidling af Vadehavets natur og kultur. Det er ligeledes et mål for samarbejdet at tilknytte andre interessenter, der formidler Vadehavets natur og kultur, til samarbejdet.

Læs mere om Vadehavets Formidlerforum

I VFF samarbejdes om:

  • At drive en koordinerende funktion for natur- og kulturformidlingen i vadehavsområdet
  • At udvikle og koordinere formidlingen i Vadehavsområdet med udgangspunkt i Vadehavets natur og kulturhistorie
  • At udvikle og højne formidlingens faglige og didaktiske kvalitet i Vadehavsområdet
  • At udvikle en formidling for alle målgrupper og besøgende i Vadehavsområdet
  • At danne et netværk og en samarbejdsplatform for natur- og kulturformidlere i Vadehavsområdet
  • At udvikle konkret formidlingsmateriale
  • At samarbejde med Nationalpark Vadehavet om at styrke formidlingen og oplevelsesmulighederne i Vadehavet, jf. Loven for Nationalpark Vadehavet § 2, stk. 4 og 5
  • At fungere som bindeled mellem Nationalpark Vadehavet og områdets formidlere.