Museum Sønderjylland – Højer Mølle

Præsentation

Højer Mølle

Port til Tøndermarsken og Nationalpark Vadehavet

Vand er central i fortællingen om Tøndermarsken. Marsken er skabt af havet og sidenhen formet af mennesket gennem mange hundrede år. Med værfter, diger, sluser og kanaler har mennesket sat sig præg på landskabet i Danmarks største marskområde.
Den nye udstilling på Højer Mølle er en introduktion til Tøndermarsken, og opfordrer til at gå på opdagelse i et af Danmarks mest særprægede kulturlandskaber, der rummer en rig bygningskultur og nogle af Europas bedste fugleområder.

Udstillingen indeholder også et nyt KlimaLab, hvor du kan prøve at håndtere klimaforandringer i din egen ’Tøndermarsk’.

 

Tilbud til skoleklasser:

Undervisningsforløb: ”Fra korn til mel”

På Højer Mølle byder vi indenfor i en af Nordeuropas største hollandske vindmøller.

Forløbet ved Højer Mølle begynder med en introduktion til møllen og mølleriet historie. Gennem forskellige modeller får de studerende en forståelse af, hvordan møllerne fungerer, og hvor vigtige de var for datidens samfund.

Herefter skal de med rundt i møllen. Vi begynder med at gå helt op i toppen af den 22 meter høje mølle. Her kan de nyde udsigten over Højer by og marsklandskabet. Undervejs får de set tandhjul, valser og kværne og får en fornemmelse af, hvilke funktioner de forskellige etager i møllen har. De vil også høre historier om mølleren og får et indblik i, hvilke arbejdsopgaver han havde.

Efter en pause introduceres de studerende til forskellige kornsorter, og gennem fælles dialog finder vi ud af deres kendetegn, hvad de består af og bruges til. Der skal smages, røres, og lugtes til kornet. Til slut skal de studerende selv prøve kræfter med at male korn til mel med håndkværne samt valse deres egne havregryn. Gryn og mel får de naturligvis med hjem.

 

Undervisningsforløb: "Tegn og regn i marsken"

Tag med dine elever ud på en vandretur og bliv klogere på marsken
og landskabet syd for Højer. På vandreturen vil der være nogle stop, hvor eleverne prøver kræfter med forskellige aktiviteter, der knytter sig til billedkunst- og matematikfaget.

Turen begynder og slutter ved Højer Mølle, hvorfra vi bevæger os ud i marsklandskabet bag digerne. På ruten vil eleverne gå på digerne, se pumpestationer, afvandingskanaler og sluser. I vil få fortalt historier om kulturlandskabet, stormfloder og bagvand samt høre fortællinger om de mennesker, der gennem tiden har levet på egnen.

Eleverne vil få viden om, hvorfor det har været godt at bo ved marsken og havet, men også om de kampe man har haft mod naturens voldsomme kræfter. Undervejs ser vi på, hvordan man gennem tiden har udnyttet og kontrolleret naturen ved at afvande og bygge diger i marsken.

Vi perspektiverer også til nutidens klimaudfordringer, som kan få en stor betydning for dette flade landskab. Fortællingerne understøttes af aktiviteter, som øger elevernes forståelse for naturens kræfter og forandringer i kulturlandskabet. Alt efter hvad der aftales med formidleren, vil eleverne blive præsenteret for aktiviteter, hvor de skal måle, tegne, lege med og flytte vand!

 

Derudover tilbyder vi:

  • Rundvisning i Højer Mølles udstillinger
  • Guidede ture i marsken
  • Sanketur ved Vadehavet hvor der laves mad som man gjorde det i 1800-tallet. (fra maj - august)

 

Læs mere om Museum Sønderjyllands mange undervisningstilbud på https://msj.dk/undervisning-og-laering/

 

 

Entré

Gratis entré for skoleklasser samt børn og unge under 18 år. Se priser for rundvisninger og undervisningsforløb på vores hjemmeside https://msj.dk/undervisning-og-laering/

Kontakt
Museumsformidler Lars Nielsen
65370775