Myrthuegård, MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring

Præsentation

Myrthuegård ligger ved Varde Ås udløb, hvor Verdensarv og Nationalpark Vadehavet begynder. Gården er et naturligt udgangspunkt for en mangfoldighed af natur- og kulturformidlingstilbud til Esbjerg Kommunes dagtilbud og skoler.

I forhold til "Mit Vadehav" byder Myrthuegård på:

Tilbud til børnehaver

 • Formidlingsture til Vadehavet med fokus på vadefugle, Vadehavets smådyr i sand- og slikvade eller plantelivet
 • Formidling om får som ressource, bearbejdning af uld samt naturpleje ved Vadehavet
 • Feltstation med temahus om strand og vade
 • Mulighed for flere dages program med overnatning i hytter

Tilbud til skoler

 • Formidlingsture til Vadehavet med fokus på vadefugle, Vadehavets smådyr i sand- og slikvade, plantelivet eller det mikroskopiske liv
 • Faghusfiskeri på stigende vand i Ho Bugt for elever fra 6.klasse
 • Dissektion af fisk og muslinger
 • Formidling om de naturgivne forhold i vaden herunder landskabsdannelsen og geologien i området
 • Formidling om får som ressource, bearbejdning af uld samt naturpleje ved Vadehavet
 • Efterbehandling på Myrthuegård af besøget på vaden med aktiviteter i sammenhæng med Mit Vadehav
 • Udstillingen ”Hvor å, hav, og mennesker mødes”
 • Mulighed for flere dages program med overnatning i shelters eller hytter.

Se mere om Myrthuegårds tilbud på ude.nu

Entré

Myrthuegård er en del af MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring. MYRTHUEs formidlingssteder og -tilbud er kun for kommunale og selvejende dagtilbud og folkeskoler i Esbjerg Kommune.

Kontakt
Fælleskontoret MYRTHUE
7616 8100
Træffetid mandag-torsdag kl. 8.15-15.00, fredag kl. 8.15-12.00.