Naturstyrelsen Blåvandshuk

Præsentation

Naturstyrelsen Blåvandshuk tilbyder aktiviteter i landskabet omkring Ho bugt

 • "Den gamle redningsstation" på Skallingen, hvor der er et madpakkerum og en plancheudstilling om arealerne på Skallingen
 • Huset på Langli, som kan benyttes i forbindelse med Naturstyrelsens guidede ture og undervisningsforløb i perioden 16. juli - 15. september
 • Naturbussen der kører til Langli
 • Overnatningspladser ved Albue Fuglekøje på Fanø og i Ho Plantage.
 • Ovalen i Ho - en grillhytte der kan bruges til læ, ly, lue og arbejde

NST Blåvandshuk kan tilbyde undervisningsforløb og guidede ture, til især lejrskoler, i Vadehavet med udgangspunkt i Skallingen, Langli og Fanø, med udgangspunkt i undervisningsforløbene, I kan finde beskrevet her på "Mit vadehav":

Det kan for eksempel være:

 • Blomsterne og planterne i marsken og i klitten
 • Dyr og fugle omkring Hobo dyb
 • De kribler og krabler, de flakser og bakser - dyrelivet på Fanø
 • Kulturhistorie knyttet til Vadehavet nord for Varde å, og på Fanø
 • Et landskab født af havet og formet af vind og vand - Landskabet, udviklingen og geologi
 • Gratis råd og vejledning til læreren/pædagogen, der selv gennemfører undervisning derude ved Ho og på Skallingen.

Pædagogisk profil

Vi er uddannede naturvejledere funderet i praksis med en naturforvaltningsbaggrund som skovfoged og skovarbejder. Vi har de seneste 30 år samarbejdet med skoler og institutioner om at skabe en frugtbar sammenhæng mellem klasseværelse, praksis og vores naturgrundlag, med udgangspunk i direkte naturoplevelser.

Entré

1000 kr. for en halv dag plus omkostninger

Kontakt