Naturvejledning Fanø Kommune

Præsentation

Naturvejledningen på Fanø fungerer primært som skoletjenestetilbud for øens egne institutioner, men tilbyder også aktiviteter målrettet gæstende lejrskolegrupper, der arbejder med Mit Vadehav. Esbjerg Kommunes skoler tilbydes i henhold til en udvekslingsaftale arrangementet uden beregning i det omfang, der er plads i kalenderen.

  • Vadevandringer/sælture ved Sønderho
  • Arrangementer med udgangspunkt i Fanø og Vadehavets kulturhistorie
  • Ture i klitterne og på strandengene med fokus på arternes tilpasning og landskabets biologiske mangfoldighed
  • "Ørkenvandring" på Søren Jessens Sand med fokus på landskabets historie
  • Kreative ture, hvor vi med udgangspunkt i feltskitser fordyber os i natur og kultur
  • Fuglekøjen og hedens natur
Kontakt
Marco Brodde
Naturvejleder
21 33 44 77