Naturvejledning Tønder Kommune

Præsentation

Med Naturvejledning Tønder Kommune kan I opleve, høre og deltage i:

  • Ture til Vadehavet, hvor vi undersøger dyrelivet på, i og over overfladen (det økologiske kredsløb)
  • Arbejde med tidevandet i Vadehavet, og hvad det betyder for dyre- og plantelivet
  • Fortællinger om marsk, diger og stormflod
  • Formidling om den sjældne fisk snæblen og Vidåen
  • Ture langs stranden, på jagt efter fund
  • Formidling om trækfugle og deres tilpasning til Vadehavet
  • Formidling om de forskellige planter, og hvordan de kan benyttes
  • Ture til Misthusum og Markmandshuset
Entré

Naturvejledningen er gratis for Tønder Kommunes skoler og institutioner. Ved ture for andre af landets kommuner eller fra udlandet vil taksten typisk være 1500,- for et undervisningsforløb af ca. 2 timers varighed.

Kontakt
Hans Tonnesen
Naturvejleder
60933864