køer

Koen - Marskens guld

Opgaven

Samfundets grundlæggende ressource i vikingetiden var landbruget. Hele vadehavsområdet har været bebygget i vikingetiden. For at menneskene kunne bosætte sig på et sted, skulle der være gode muligheder for korndyrkning og store engarealer til græsning af kvæg. Især det sidste har været særlig godt i området ved marsken, så derfor var disse områder rigere og tættere bebygget end områder længere inde i landet.

I denne opgave skal børnene arbejde med køer og vikingetiden. Det lægges op til et besøg på Ribe VikingeCenter. Børnene får viden om vikingerne, deres kvæg og mad. De vil få kendskab til kvægets anvendelsesmuligheder og få en forståelse for, hvor den mad, vi propper i munden, kommer fra.

Sådan gør du

 • Beslut hvornår I vil besøge Ribe Vikingecenter og book et besøg
 • Print arbejdsark
 • Beslut om I også vil besøge køer i lokalområdet
Før besøget

Tal med børnene om:

 • Hvad de kender til køer?
 • Hvad vi kalder køer? (Okser, kvier, kvæg, køer, stude… En ko bliver til en okse, når den hænger hos slagteren)
 • Tal om forskellen på husdyr, kæledyr, vilde dyr mv. 
 • Hvad vi bruger køer til?
 • At vi ”altid” har haft køer i Vadehavsområdet?
 • Giv børnene et print af arbejdsarket Vikingetiden - billedtid
 • På tegningen er en fiktiv markedsplads/by ved Vadehavet i vikingetiden
 • Få børnene til at sætte ring om køerne
 • Tal med børnene om, hvad køerne laver på tegningen
 • Forbered børnene på, hvad de skal opleve på Ribe VikingeCenter
Under besøget
 • Velkommen ved indgangen til Ribe VikingeCenter. Omklædning til vikingekapper og huer i Langhuset
 • Vi går hen til kalvene, køerne og studene. Vi snakker om og viser hvad mælk, kød, skind, knogler, horn og lort kan bruges til
 • Børnene spiser fladbrød med hjemmekærnet smør og syltemælk omkring det hyggelige bål i Langhuset på Storgården
 • Mulighed for at lege på den mytologiske legeplads
 • Vi siger farvel og tak for i dag
 • Kan I ikke besøge Ribe VikingeCenter, kan I måske besøge en lokal landmand
Efter besøget
 • Lad børnene lave opgaven på arbejsarket. Se arbejdsark
 • Tal om oplevelserne på Ribe VikingeCenter
 • Giv børnene et print af Arbejdsarkene "Tiden omkring 1634" og "1950´erne"
 • På tegningerne er en fiktiv by ved Vadehavet på de to tidspunkter
 • Få børnene til at sætte ring om køerne
 • OBS! Der er ingen køer på 1950´er-billedet
 • Tal med børnene om, hvad køerne laver på tegningen fra "Tiden omkring 1634" og hvorfor der ikke er køer i byen i 1950´erne
 • Hvor er køerne i dag?
 • Besøg evt. køer i lokalområdet, som afslutning på forløbet

Mål

Børnehaveklasse

Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen.

 • Dyr og planter

Sprog: Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på.

 • Fortælling

Historie
Efter 4. klasse

Kronologi og sammenhæng: g sammenhæng Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.

 • Livsgrundlag og produktion

Natur/teknologi
Efter 2. klasse

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål.

 • Organismer

Efter 4. klasse

Perspektivering: Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster.

 • Teknologi og ressourcer
Arbejdsark

Hvilke ting får vi fra køerne? - opgave

Vikingetiden billedtid - A4

Vikingetiden billedtid - A3

Tiden omkring 1634 - billedtid - A4

Tiden omkring 1634 - billedtid - A3

1950´erne - billedtid - A4

1950´erne - billedtid - A3