Handel i vikingetiden

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Opgaven

I Vikingetiden fungerede Vadehavet som en slags motorvej til Ribe. Handlende fra mange lande kom til byen ad vandvejen. De medbragte produkter og råvarer, som de lokale håndværkere benyttede sig af. Det ved vi fra arkæologiske fund.

Eleverne skal arbejde med at forholde sig til og illustrere Vadehavets og handlens betydning for vikingetidens Ribe.

Man kan også vælge at sætte det i perspektiv til verden i dag.  Eleverne kan lave små film, tegninger, malerier, relieffer eller skulptur.

Denne opgave var del af oplæggene til Børnenes Efterårsudstilling 2011 – Vadehavets Natur, Kunst og Kultur.

Sådan gør du

 • Sæt dig ind i Vadehavets og handlens betydning for Vikingetidens Ribe
 • Beslut om I vil besøge Museet Ribe Vikinger før, under eller efter forløbet (I er meget velkomne til fx at komme for at iagttage detaljer ved genstandene og tegne skitser)
 • Vælg hvilke produkter du vil lade eleverne arbejde med
 • Skaf male-/tegnegrej eller adgang til pc, kamera eller mobiltelefoner
Før besøget
 • Introducér eleverne for emnet omkring Vadehavets og handlens betydning for vikingetidens Ribe
 • Hvis klassen tidligere har arbejdet med vikingetiden, kan eleverne lave teaminterview* (inspireret af Cooperative Learning), som vil hjælpe dem til at huske det de allerede ved
 • Skaf materialer om handel i vikingetiden fra skolebiblioteket. Se litteratur og links nedenfor
 • Vis eleverne foto af fund fra Museet Ribes Vikinger (Se nedenfor) eller besøg museet
 • Eleverne laver små film, tegninger, malerier, relieffer eller skulptur.

Teaminterview:

Eleverne arbejde i grupper på fire. Fortæl dem, hvor længe de skal arbejde.

Trin 1:
I hver gruppe rejser et medlem sig, og de andre i gruppen interviewer ham/hende: ”Hvad ved du om vikingerne?, Hvem handlede vikingerne med?, Hvad havde stor værdi i vikingetiden…?” ( lav evt. spørgsmålskort til dem)

Trin 2:
Når tiden er udløbet, sætter den interviewede sig igen og de andre takker for svarene

Trin 3:
Efter tur rejser de andre medlemmer sig og bliver interviewet

Mål

Billedkunst
Efter 5. klasse

Billedkommunikation: Eleven kan udtrykke idéer og betydninger visuelt

 • Udstilling og formidling

Billedfremstilling: Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

 • Tegning og grafik

Historie
Efter 4. klasse

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv

 • Familie og fællesskaber

Efter 6. klasse

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder

 • Det lokale, regionale og globale
Arbejdsark

Arbejdsark til Ribes Vikinger

Litteratur og links til Ribe i vikingetiden