1634

Billedtid - Ved Vadehavet gennem tiden

Opgaven

Tre billeder - ”iagttagelsestavler” - med tegninger fra en fiktiv by ved Vadehavet i vikingetiden, tiden omkring 1634 og 1950´erne er lige til at printe ud. Der er meget at gå opdagelse i.
I opgaven "Tænk – Par – Del" arbejdes med billederne ved at eleverne først får tid til at se og selv tænke over billederne, så arbejder de i par og til sidst deles deres viden i firemandsgruppe

Sådan gør du

  • Skaf adgang til projektor og pc, så du kan vise billederne på storskærm
  • Print opgavearket

Vis eleverne billederne på storskærm eller print dem ud i farve i A3.

I opgaven "Tænk – Par – Del" arbejdes med billederne på følgende måde:

TÆNK

Eleverne kigger på de tre billeder og vælger 3-4 spørgsmål af en længere liste. De får derefter tid til at se på billederne og tænke over deres svar og skrive dem.

PAR

I par snakker eleverne om deres svar. De skal skiftes til at fortælle et svar. 

Bagefter vælger de i fællesskab 3-4 svar på spørgsmål, som de vil fortælle til deres gruppe.

DEL

Nu tager de ”bordet rundt” og deler med hinanden i firemandsgrupper. 

Billederne kan også bruges (enten hver for sig eller samlet) som inspiration til at fortælle/skrive en historie.

Begrundelser for valget af de tre tidsperioder, kan du finde på et af arbejdsarkene her på siden.

Mål

Dansk
Efter 4. klasse

Kommunikation: Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer

  • Dialog

Efter 6. klasse

Fortolkning: Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster

  • Vurdering

Efter 9. klasse

Fortolkning: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster

  • Vurdering

Efter 10. klasse

Læsning: Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i kontekst

  • Afkodning
  • Tekstforståelse

Historie
Efter 4. klasse

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv

  • Familie og fællesskaber

Efter 9. klasse

Historiebrug: Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

  • Historiske scenarier
Arbejdsark

Hvorfor de tre tidsperioder?

Ved Vadehavet gennem tiden opgave

Vikingetiden billedtid A4

Vikingetiden billedtid A3

Tiden omkring 1634 A4

Tiden omkring 1634 billedtid A3

1950erne billedtid A4

1950erne billedtid A3