Skibbroen Ribe

Vadehavet, Ribe og Åen

Opgaven

Ribes beliggenhed i det flade vadehavslandskab er helt speciel. På afstand ser man byens ”skyline” med domkirken, som rejser sig i det flade land, og åen, der giver forbindelse til Vadehavet.

I denne opgave lægges der op til, at eleverne laver billeder af Ribes ”skyline” og Ribe Å.

Sådan gør du

Forberedelse:

  • Print og læs opgaverne Ribes skyline og Ribe Å
  • Vælg hvad I skal arbejde med
  • Beslut om I vil besøge Ribe Kunstmuseum før, under eller efter forløbet
  • Skaf male/tegnegrej
  • Planlæg en tur ud

Mål

Billedkunst
Efter 5. klasse

Billedfremstilling: Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

  • Tegning og grafik
  • Maleri og collage

Billedanalyse: Eleven kan vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder

  • Billedgenrer
  • Billedkomposition
Arbejdsark

Ribes skyline

Billedsamling Ribe Kunstmuseum

Ribe Å