Malebog

Mit Vadehav-malebog

Opgaven

Print en malebog med dyr og planter der lever i og ved Vadehavet. 

Dyrene og planterne er de samme, som optræder i "Lær om.."-opgaverne med fortællebøger og faktaark.

Print enten siderne enkeltvis eller hele malebogen som et hæfte. Vælg evt. indstillingen "Booklet".

Skaf farver.

Sådan gør du

  • Lad børnene farvelægge dyrene og planterne
  • Tal med børnene om valg af farver
  • Kig evt. på tegningerne i fortællebøgerne og foto på faktaarkene i "Lær om.."-opgaverne

Mål

Børnehaveklasse

Kreative og musiske udtryksformer: Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama

  • Oplevelse

Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

  • Dyr og planter

Natur/teknologi
Efter 2. klasse

Modellering: Eleven kan anvende naturtro modeller

  • Organismer
Arbejdsark

Mit Vadehav - malebog

Malebogsside strandskade og præstekrave

Malebogsside - storspove og klyde

Malebogsside - sandorm og frynseorm

Malebogsside - planterne ved Vadehavet

Malebogsside - hestereje og strandkrabbe

Malebogsside - blåmusling og hjertemusling

Malebogsside - spættet sæl og gråsæl