Naturens elementer

Billedkunst og naturens elementer

Opgaven

Hvordan kan man gengive naturen?
Findes der korrekte måder at fremstille den på? Og hvordan kan man gøre sig billeder af de naturfænomener, som man ikke umiddelbart kan se eller sanse? Med udgangspunkt i disse overordnede spørgsmål skal eleverne forholde sig til naturen på en ny måde med henblik på at skabe deres egne naturbilleder. Deres overvejelser og egne billeder kan herefter danne udgangspunkt for billeddialoger og værkfortolkninger på Esbjerg Kunstmuseum.

Der arbejdes med at eleverne får øget indsigt i, hvordan kunsten kan få os til at erkende fænomener i vores omgivelser, som vi ikke umiddelbart kan se eller sanse, at få eleverne til at betragte de nære omgivelser - Vadehavsregionen - med nye øjne og at få vækket elevernes undren og kreativitet på en ny og meningsfyldt måde.

Denne opgave var del af oplæggene til Børnenes Efterårsudstilling 2011 – Vadehavets Natur, Kunst og Kultur.

Sådan gør du

  • Print arbejdsarkene ud og læs dem igennem
  • Arranger en tur ud i naturen… fx til Vadehavet
  • Book evt. skolens naturfagslokale eller skaf mikroskoper
  • Skaf papir, farver og evt. nogle rammesøgere til brug for elevernes egne produktioner
  • Arranger en tur til Esbjerg Kunstmuseum.

Mål

Natur/teknologi
Efter 4. klasse

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

  • Naturen lokalt og globalt

Billedkunst
Efter 5. klasse

Billedfremstilling: Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

  • Tegning og grafik

Billedkommunikation: Eleven kan udtrykke idéer og betydninger visuelt

  • Udstilling og formidling
Arbejdsark

Gør den usynlige natur synlig