En collage af strandmaterialer

Lav et havbundsbillede

Opgaven

Lad børnene/eleverne samle muslingeskaller ved Vadehavet og lav havbundsbilleder i børnehaven/i billedkunst eller natur/teknologi.

Sådan gør du

Skaf:

 • Et låg pr. barn/elev
 • Tapetklister
 • Blå maling
 • Pensler
 • Print bestemmelsesark

Tag på tur til vadehavet, hvor I samler muslingeskaller og sand

Efter besøget
 • Lad materialerne tørre
 • Udlever et låg fra en kopipapirs kasse eller et skoæske til hver barn/elev
 • Den øverste 1/3 males blå
 • Lav en blanding af sand og tapetklister
 • Fordel noget havbund/vade (i ca. ½ cm tykkelse)
 • Låget fyldes ca. 2/3 med denne blanding, så der er havbunden forneden og (blåt) vand ovenover

Find de muslingeskaller, du gerne vil have på dit billede. Mens blandingen er våd, trykkes muslingerne fast, så de kan kommer til at hænge fast, når sandet er tørt.

Muslinger lever i forskellige dybder i havbunden og nogle lever ovenpå havbunden.
I opslagsbøger kan I finde ud af hvor de forskellige arter af muslinger lever. Placer de forskellige muslingearter i den dybde, som de naturligt lever i. Muslinger lever af at filtrere alger. De er udstyret med et rør til at suge vandet ind med. Med fingeren kan du lave muslingens ånderør ved at fjerne sandet over muslingen.

Når låget stilles på højkant, ser du sandbunden, som den vil se ud ude i naturen.

Bemærk! Billedet er 4-5 dage om at tørre.

Mål

Børnehaveklasse

Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

 • Dyr og planter
 • Naturnysgerrig

Kreative og musiske udtryksformer: Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama

 • Fremstilling

Billedkunst
Efter 2. klasse

Billedfremstilling: Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

 • Maleri og collage

Efter 5. klasse

Billedfremstilling: Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

 • Maleri og collage

Natur/teknologi
Efter 2. klasse

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

 • Organismer
Arbejdsark

Bestemmelsesark dyr - A3