Fødekædekast

Fødekædekasteleg

Opgaven

Børnene får bevæget sig, mens de kaster til måls efter skilte med billeder af forskellige dyr fra Vadehavet. Hvis man er en sæl, skal man ramme en fisk. Er man en fisk, skal man ramme en sandorm osv.
 

Forberedelse:

  • Print Fødekæder i Vadehavet
  • Print Fødekædekasteleg
  • Laminér arkene og klip de små dyr ud
  • Skaf 21 pinde/stokke ca. 50 cm
  • Hæft billeder på pinde
  • Bemærk, at der er nogle dyr, som der er flere billeder af end andre. Dette illustrerer, hvordan der ude i naturen er mange individer nederst i fødekæden, mens rovdyrene er relativt fåtallige.

Sådan gør du

Sørg for at eleverne er bekendt med begrebet fødekæde. Gennemgå fx tegningen ’Fødekæder i Vadehavet’.

Inden legen begyndes, skal hver deltager trække et af de små billeder, så de ved, hvad de ”er”. Lad deltagerne trække et nyt dyr samtidig med, at de henter nyt kasteskyts.

Stil alle dyr/skilte op på en række.

Alt efter børnenes alder og sværhedsgrad kan de stå mere eller mindre tæt. Jo tættere, jo sværere er det at ramme det rigtige "bytte". Man kan for de ældste lave en regel om, at man "mister et point", hvis man rammer et forkert dyr.

Læg et print af ´Fødekæder i Vadehavet´ og kasteskyts i en vis afstand fra skiltene, så eleverne skal løbe mellem de to baser. Derved tvinges eleverne til at bevæge sig hen efter kasteskyts mellem hvert forsøg.

Havørnen æder strandskaden, sælen æder fisken, fisken æder sandormen, strandskaden æder muslingen, muslinger og sandorm æder alger.

Til de lidt ældre børn, der forstår hvad alger er, kan man indbygge disse i legen, men ellers udelades de blot.

Mål

Børnehaveklasse

Krop og bevægelse: Eleven kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen

  • Bevægelse og leg

Natur/teknologi
Efter 2. klasse

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

  • Organismer

Efter 4. klasse

Undersøgelse: Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

  • Naturen lokalt og globalt
Arbejdsark

Fødekædekast - arbejdsark

Fødekæder i Vadehavet