Landart ved Vadehavet

Opgaven

Landart er kunst i naturen af naturens egne materialer.
Børnene laver alene eller i grupper kunstværker af det, som de kan finde på vaden eller marsken. Værkerne fotograferes og udstilles i børnehaven eller på skolen.

I en kunstordbog står:

”Landart er en kunstretning, der anvender jord, sten eller ler som materiale. Udførelsen og visningen kan finde sted såvel udendørs som indendørs. Værkerne kan have såvel permanent, som ikke-permanent karakter. LandArt opstod som bevægelse omkring 1969 i USA…”  

Oftest bruges naturmaterialer til landart, men også affald fundet ved stedet kan bruges.  

I denne opgave er der inspiration til forskellige typer landart i arbejdsarkene. 

Landart kræver dokumentation. Der lægges op til at foto af de færdige værker udstilles i børnehaven eller på skolen.

Forberedelse:

 • Beslut hvor ved Vadehavet, I skal arbejde
 • Undersøg tidevandet, hvis der skal arbejdes med, hvordan tidevandet kan ændre værkerne. Se nærmere om tidevandet ved Vadehavet her.
 • Print arbejdsarkene eller vis billederne på en skærm.
 • Hvis I vil arbejde med mandalaer, kan I overveje at anskaffe en skabelon at arbejde ud fra
 • Skaf kameraer
 • Skaf evt. små skeer, små skovle og knive
 • Skaf evt. adgang til computere, når I er hjemme igen
 • Skaf evt. materialer til indramning
 • Find et passende sted til udstilling

Sådan gør du

 • Introducer genren Landart. Hertil kan arbejdsarkene bruges
 • Ved vaden eller i marsken arbejder børnene alene eller i grupper
 • Når værkerne er færdige fotograferes de
 • Der kan evt. arbejdes med tidevandet
 • Lad børnene skabe deres værker på vaden og fotografere, hvordan de udvikler sig, når tidevandet kommer.
 • Udstil fotografierne af værkerne tilbage på skolen.

  Mål

  Børnehaveklasse
  Kreative og musiske udtryksformer: Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama

  • Fremstilling
  • Kommunikation

  Krop og bevægelse: Eleven kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen

  • Fysisk aktivitet

  Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

  • Naturnysgerrig

  Billedkunst
  Efter 2. klasse

  Billedfremstilling: Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

  • Skulptur og arkitektur
  • Digitale billeder

  Efter 5. klasse

  Billedfremstilling: Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

  • Skulptur og arkitektur

  Billedkommunikation: Eleven kan udtrykke idéer og betydninger visuelt

  • Udstilling og formidling
  Arbejdsark

  Mandala ved Vadehavet

  Søstjerne ved Vadehavet

  Landart ved Vadehavet - eksempler