Landart

Landart ved Vadehavet

Opgaven

Landart er kunst i naturen af naturens egne materialer.
Børnene laver alene eller i grupper kunstværker af det, som de kan finde på vaden eller marsken. Værkerne fotograferes og udstilles i børnehaven eller på skolen.

I en kunstordbog står:

”Landart er en kunstretning, der anvender jord, sten eller ler som materiale. Udførelsen og visningen kan finde sted såvel udendørs som indendørs. Værkerne kan have såvel permanent, som ikke-permanent karakter. LandArt opstod som bevægelse omkring 1969 i USA…”  

Oftest bruges naturmaterialer til landart, men også affald fundet ved stedet kan bruges.  

Landart kræver dokumentation. Der lægges op til at foto af de færdige værker udstilles i børnehaven eller på skolen.

Sådan gør du

Forberedelse:

 • Beslut hvor ved Vadehavet, I skal arbejde
 • Undersøg tidevandet, hvis der skal arbejde med, hvordan dette ændre værkerne. Se tidevandet ved Vadehavet her
 • Print arbejdsarket eller vis billederne på en skærm
 • Skaf kameraer
 • Skaf evt. små skeer, små skovle og knive
 • Skaf evt. adgang til computere, når I er hjemme igen
 • Skaf materialer til indramning
 • Find et passende sted til udstilling

 

Før besøget
 • Introducer genren Landart. Hertil kan arbejdsarket bruges
 • Ved vaden eller i marsken arbejder børnene alene eller i grupper
 • Når værkerne er færdige fotograferes de
 • Der kan evt. arbejdes med tidevand
 • Lad børnene skabe deres værker på vaden og fotografere, hvordan de udvikler sig, når tidevandet kommer.

Mål

Børnehaveklasse
Kreative og musiske udtryksformer: Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama

 • Fremstilling
 • Kommunikation

Krop og bevægelse: Eleven kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen

 • Fysisk aktivitet

Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

 • Naturnysgerrig

Billedkunst
Efter 2. klasse

Billedfremstilling: Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

 • Skulptur og arkitektur
 • Digitale billeder

Efter 5. klasse

Billedfremstilling: Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

 • Skulptur og arkitektur

Billedkommunikation: Eleven kan udtrykke idéer og betydninger visuelt

 • Udstilling og formidling
Arbejdsark

Landart ved Vadehavet